Första företaget kvalificerat enligt eIDAS-förordningen

2016-08-08

Det första företaget i Sverige har nu fått status som kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster för elektroniska transaktioner, enligt den så kallade eIDAS-förordningen. Det har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat.

Syftet med eIDAS-förordningen är att öka förtroendet för elektroniska transaktioner på EU:s inre marknad genom att skapa en gemensam grund för ett säkert elektroniskt samspel mellan företag, medborgare och offentliga myndigheter. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2016.

PTS beslut innebär att företaget, TrustWeaver AB, kan börja tillhandahålla en kvalificerad betrodd tjänst i form av validering av elektroniska underskrifter och stämplar för elektroniska transaktioner på EU:s inre marknad.

Sverige är en av de första medlemsstaterna i EU att bevilja denna status till ett företag och en tjänst med stöd av eIDAS-förordningen.

TrustWeaver AB, och eventuella fler företag som blir godkända som kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster, omfattas av PTS tillsyn.

Läs PTS beslut
Läs mer om eIDAS

För mer information:
Björn Hesthamar, nätsäkerhetsavdelningen, 08-678 57 68
PTS presstjänst, 08-678 55 55