Första företaget kvalificerat enligt eIDAS-förordningen

2016-08-08

Det första företaget i Sverige har nu fått status som kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster för elektroniska transaktioner, enligt den så kallade eIDAS-förordningen. Det har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat.

Syftet med eIDAS-förordningen är att öka förtroendet för elektroniska transaktioner på EU:s inre marknad genom att skapa en gemensam grund för ett säkert elektroniskt samspel mellan företag, medborgare och offentliga myndigheter. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2016.

PTS beslut innebär att företaget, TrustWeaver AB, kan börja tillhandahålla en kvalificerad betrodd tjänst i form av validering av elektroniska underskrifter och stämplar för elektroniska transaktioner på EU:s inre marknad.

Sverige är en av de första medlemsstaterna i EU att bevilja denna status till ett företag och en tjänst med stöd av eIDAS-förordningen.

TrustWeaver AB, och eventuella fler företag som blir godkända som kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster, omfattas av PTS tillsyn.

Läs PTS beslut
Läs mer om eIDAS

Mer information
Björn Hesthamar, nätsäkerhetsavdelningen, 08-678 57 68
PTS presstjänst, 08-678 55 55