Avskrivningsbeslut - Årlig tillsyn av driftstörningar och avbrott 2016

PTS har just avslutat sin årliga granskning av de driftstörningar och avbrott som operatörerna rapporterat in till myndigheten under 2016.

Avskrivningsbeslut: