Införande av 5G

Införande av 5G

Införande av 5G

Hur ser tidplanen ut? När kommer 5G till min kommun?

Det är svårt att svara på i dag. Utbyggnadstakten och var utbyggnaden kommer att ske avgörs av operatörerna själva.

Staten ställer inga krav på att 5G ska byggas på vissa platser eller i viss takt. Däremot är flera av de frekvensband som används för mobilkommunikation förenade med olika former av täckningskrav för vissa områdeni Sverige, t.ex. 700 MHz-bandet (ett av de frekvensband som kan användas för 5G). Täckningskravet i 700 MHz-bandet kräver dock inte att en viss lösning ska användas, t.ex. 4G eller 5G.

 

Troligen kommer en kommersiell utbyggnad av 5G att påbörjas under 2020, men i vilken takt utbyggnaden kommer att ske avgörs av operatörerna och styrs av efterfrågan. Till att börja med kommer 5G sannolikt att användas för att öka kapaciteten i områden där den idag inte riktigt räcker till, t.ex. i storstäder, för att över tid byggas ut till en yttäckning som motsvarar dagens 4G-täckning.

 

Nya behov och nya tjänster kommer också göra att mobilnäten alltid kommer att behöva kompletteras eller på annat sätt förändras. Det är därför omöjligt att säga när det är ”färdigbyggt”.

Hur ser tidplanen ut? När kommer 5G till min kommun?

Det är svårt att svara på i dag. Utbyggnadstakten och var utbyggnaden kommer att ske avgörs av operatörerna själva.

Staten ställer inga krav på att 5G ska byggas på vissa platser eller i viss takt. Däremot är flera av de frekvensband som används för mobilkommunikation förenade med olika former av täckningskrav för vissa områdeni Sverige, t.ex. 700 MHz-bandet (ett av de frekvensband som kan användas för 5G). Täckningskravet i 700 MHz-bandet kräver dock inte att en viss lösning ska användas, t.ex. 4G eller 5G.

 

Troligen kommer en kommersiell utbyggnad av 5G att påbörjas under 2020, men i vilken takt utbyggnaden kommer att ske avgörs av operatörerna och styrs av efterfrågan. Till att börja med kommer 5G sannolikt att användas för att öka kapaciteten i områden där den idag inte riktigt räcker till, t.ex. i storstäder, för att över tid byggas ut till en yttäckning som motsvarar dagens 4G-täckning.

 

Nya behov och nya tjänster kommer också göra att mobilnäten alltid kommer att behöva kompletteras eller på annat sätt förändras. Det är därför omöjligt att säga när det är ”färdigbyggt”.

Hur ser tidplanen ut? När kommer 5G till min kommun?

Det är svårt att svara på i dag. Utbyggnadstakten och var utbyggnaden kommer att ske avgörs av operatörerna själva.

Staten ställer inga krav på att 5G ska byggas på vissa platser eller i viss takt. Däremot är flera av de frekvensband som används för mobilkommunikation förenade med olika former av täckningskrav för vissa områdeni Sverige, t.ex. 700 MHz-bandet (ett av de frekvensband som kan användas för 5G). Täckningskravet i 700 MHz-bandet kräver dock inte att en viss lösning ska användas, t.ex. 4G eller 5G.

 

Troligen kommer en kommersiell utbyggnad av 5G att påbörjas under 2020, men i vilken takt utbyggnaden kommer att ske avgörs av operatörerna och styrs av efterfrågan. Till att börja med kommer 5G sannolikt att användas för att öka kapaciteten i områden där den idag inte riktigt räcker till, t.ex. i storstäder, för att över tid byggas ut till en yttäckning som motsvarar dagens 4G-täckning.

 

Nya behov och nya tjänster kommer också göra att mobilnäten alltid kommer att behöva kompletteras eller på annat sätt förändras. Det är därför omöjligt att säga när det är ”färdigbyggt”.

Är inte detta för viktigt för att vi ska förlita oss på marknadskrafter?

Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad som sker i samklang med det ansvar som det offentliga har.

Enligt regeringens bredbandsstrategi är utgångspunkten för såväl fasta som mobila nät i Sverige en marknadsdriven utbyggnad som sker i samklang med det ansvar som det offentliga har.

 

I regeringens bredbandsstrategi betonas såväl de privata marknadsaktörernas som det offentligas roll. I delar av Sverige finns utmaningar när det gäller lönsamhet, vilket kräver offentliga insatser. Exempel på sådana insatser, som också genomförs redan idag, är täckningskrav i frekvenstillstånd, stöd till bredbandsutbyggnad till hushåll och företag i områden där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas och upphandling av telefoni och grundläggande bredband till hushåll som saknar detta.

Vad gör staten för att hela Sverige ska få 5G?

Staten har inte ställt några krav på operatörerna som gäller just utbyggnaden av 5G men däremot finns det täckningskrav i olika frekvensband i syfte att förbättra mobiltäckningen i Sverige.

Det finns inga krav från staten på att 5G ska byggas på vissa platser eller i viss takt. Däremot är flera av de frekvensband som används för mobilkommunikation förenade med olika former av täckningskrav.

 

I 700 MHz-bandet (ett av de frekvensband som kan användas för 5G) fokuserar täckningskravet på att förbättra konsumenternas möjlighet att använda mobila tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s), genom att förbättra utomhustäckningen. Täckningskravet kräver dock inte att en viss lösning ska användas, t.ex. 4G eller 5G.

Är inte detta för viktigt för att vi ska förlita oss på marknadskrafter?

Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad som sker i samklang med det ansvar som det offentliga har.

Enligt regeringens bredbandsstrategi är utgångspunkten för såväl fasta som mobila nät i Sverige en marknadsdriven utbyggnad som sker i samklang med det ansvar som det offentliga har.

 

I regeringens bredbandsstrategi betonas såväl de privata marknadsaktörernas som det offentligas roll. I delar av Sverige finns utmaningar när det gäller lönsamhet, vilket kräver offentliga insatser. Exempel på sådana insatser, som också genomförs redan idag, är täckningskrav i frekvenstillstånd, stöd till bredbandsutbyggnad till hushåll och företag i områden där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas och upphandling av telefoni och grundläggande bredband till hushåll som saknar detta.

Vad gör staten för att hela Sverige ska få 5G?

Staten har inte ställt några krav på operatörerna som gäller just utbyggnaden av 5G men däremot finns det täckningskrav i olika frekvensband i syfte att förbättra mobiltäckningen i Sverige.

Det finns inga krav från staten på att 5G ska byggas på vissa platser eller i viss takt. Däremot är flera av de frekvensband som används för mobilkommunikation förenade med olika former av täckningskrav.

 

I 700 MHz-bandet (ett av de frekvensband som kan användas för 5G) fokuserar täckningskravet på att förbättra konsumenternas möjlighet att använda mobila tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s), genom att förbättra utomhustäckningen. Täckningskravet kräver dock inte att en viss lösning ska användas, t.ex. 4G eller 5G.

Är inte detta för viktigt för att vi ska förlita oss på marknadskrafter?

Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad som sker i samklang med det ansvar som det offentliga har.

Enligt regeringens bredbandsstrategi är utgångspunkten för såväl fasta som mobila nät i Sverige en marknadsdriven utbyggnad som sker i samklang med det ansvar som det offentliga har.

 

I regeringens bredbandsstrategi betonas såväl de privata marknadsaktörernas som det offentligas roll. I delar av Sverige finns utmaningar när det gäller lönsamhet, vilket kräver offentliga insatser. Exempel på sådana insatser, som också genomförs redan idag, är täckningskrav i frekvenstillstånd, stöd till bredbandsutbyggnad till hushåll och företag i områden där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas och upphandling av telefoni och grundläggande bredband till hushåll som saknar detta.

Vad gör staten för att hela Sverige ska få 5G?

Staten har inte ställt några krav på operatörerna som gäller just utbyggnaden av 5G men däremot finns det täckningskrav i olika frekvensband i syfte att förbättra mobiltäckningen i Sverige.

Det finns inga krav från staten på att 5G ska byggas på vissa platser eller i viss takt. Däremot är flera av de frekvensband som används för mobilkommunikation förenade med olika former av täckningskrav.

 

I 700 MHz-bandet (ett av de frekvensband som kan användas för 5G) fokuserar täckningskravet på att förbättra konsumenternas möjlighet att använda mobila tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s), genom att förbättra utomhustäckningen. Täckningskravet kräver dock inte att en viss lösning ska användas, t.ex. 4G eller 5G.

Finns det statligt stöd att söka?

Det kan bli aktuellt med ett sådant stöd.

5G anses vara en viktig faktor för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft. Europaparlamentet har röstat för ett förslag, som ska skynda på utvecklingen av Europas 5G-nät och det kommer från och med år 2021 att finnas stödmedel att söka specifikt för utbyggnad av 5G-nät. Här kan du läsa mer:

 

 

5G-nät skulle också kunna byggas med nationella bredbandsstöd, vilka inte är riktade mot en viss teknik, under förutsättning att alla kriterier för att få stöd uppfylls.

Finns det statligt stöd att söka?

Det kan bli aktuellt med ett sådant stöd.

5G anses vara en viktig faktor för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft. Europaparlamentet har röstat för ett förslag, som ska skynda på utvecklingen av Europas 5G-nät och det kommer från och med år 2021 att finnas stödmedel att söka specifikt för utbyggnad av 5G-nät. Här kan du läsa mer:

 

 

5G-nät skulle också kunna byggas med nationella bredbandsstöd, vilka inte är riktade mot en viss teknik, under förutsättning att alla kriterier för att få stöd uppfylls.

Finns det statligt stöd att söka?

Det kan bli aktuellt med ett sådant stöd.

5G anses vara en viktig faktor för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft. Europaparlamentet har röstat för ett förslag, som ska skynda på utvecklingen av Europas 5G-nät och det kommer från och med år 2021 att finnas stödmedel att söka specifikt för utbyggnad av 5G-nät. Här kan du läsa mer:

 

 

5G-nät skulle också kunna byggas med nationella bredbandsstöd, vilka inte är riktade mot en viss teknik, under förutsättning att alla kriterier för att få stöd uppfylls.

Finns det några tillståndsvillkor som kräver utbyggnad?

Det finns inga särskilda tillståndsvillkor om utbyggnad kopplade till 5G.

5G kan använda radiofrekvenser i flera olika frekvensband och i en del av dessa frekvensband har mobiloperatörerna redan tilldelats tillstånd. Vissa av de frekvensband som kan användas för 5G är förenade med täckningskrav t.ex. 700 MHz-bandet. Täckningskravet i 700-bandet är dock teknikneutralt på så sätt att tillståndshavaren inom vissa ramar själv väljer vilken teknik som ska användas för att uppnå kravet. Det finns alltså inga villkor kopplade till just 5G som innebär att operatörerna måste bygga på särskilda platser eller i en viss takt.

 

Under 2021 tilldelade PTS frekvenser i det s.k. 3,5 GHz-bandet. Dessa frekvenser lämpar sig för mobila bredbandstjänster och ses ofta som ett av de stora 5G-frekvensbanden. PTS har inte ställt täckningskrav eller andra krav kopplade till snabb utbyggnad.  Anledningen till detta är att PTS bedömer att frekvensbanden är så pass höga (i frekvens) att de inte lämpar sig för krav på yttäckning. Banden har egenskaper som innebär att de sannolikt främst kommer att användas i städer och tätorter.

Vad innebär 5G-utbyggnaden i form av master, antenner?

Utbyggnaden kommer att ske genom både återanvändning och uppgradering av befintlig infrastruktur samt nybyggnation.

Utbyggnaden av 5G i Sverige kommer inledningsvis troligen att göras genom återvändning av redan befintlig infrastruktur för mobilnät (befintliga sändarplatser på tak och i master/torn). Den inledande utbyggnaden av 5G kommer alltså sannolikt inte att innebära att nya sändarplatser etableras i någon större utsträckning. Däremot kan man förvänta sig att mer eller mindre omfattande uppgraderingar kommer att behövas på de befintliga sändarplatserna. Det kan t.ex. handla om utbyte och/eller komplettering av de antenner som sitter på platsen, uppgradering eller utbyte av elektronik och uppgraderingar av uppkopplingen till basstationen i form av fiberanslutning eller radiolänk.


Utöver detta kan man även förvänta sig riktad nybyggnation på platser där operatörerna identifierar nya kunder/behov eller kommande lokal kapacitetsbrist.

 

På längre sikt kan man tänka sig att fler nya sändarplatser kommer att etableras för att förtäta näten och möjliggöra ytterligare kapacitet. Utvecklingen kommer dock att påverkas av olika faktorer, t.ex. hur marknaden/efterfrågan utvecklas, teknikutvecklingen och möjligheterna att frigöra nya frekvensband.  

Finns det några tillståndsvillkor som kräver utbyggnad?

Det finns inga särskilda tillståndsvillkor om utbyggnad kopplade till 5G.

5G kan använda radiofrekvenser i flera olika frekvensband och i en del av dessa frekvensband har mobiloperatörerna redan tilldelats tillstånd. Vissa av de frekvensband som kan användas för 5G är förenade med täckningskrav t.ex. 700 MHz-bandet. Täckningskravet i 700-bandet är dock teknikneutralt på så sätt att tillståndshavaren inom vissa ramar själv väljer vilken teknik som ska användas för att uppnå kravet. Det finns alltså inga villkor kopplade till just 5G som innebär att operatörerna måste bygga på särskilda platser eller i en viss takt.

 

Under 2021 tilldelade PTS frekvenser i det s.k. 3,5 GHz-bandet. Dessa frekvenser lämpar sig för mobila bredbandstjänster och ses ofta som ett av de stora 5G-frekvensbanden. PTS har inte ställt täckningskrav eller andra krav kopplade till snabb utbyggnad.  Anledningen till detta är att PTS bedömer att frekvensbanden är så pass höga (i frekvens) att de inte lämpar sig för krav på yttäckning. Banden har egenskaper som innebär att de sannolikt främst kommer att användas i städer och tätorter.

Vad innebär 5G-utbyggnaden i form av master, antenner?

Utbyggnaden kommer att ske genom både återanvändning och uppgradering av befintlig infrastruktur samt nybyggnation.

Utbyggnaden av 5G i Sverige kommer inledningsvis troligen att göras genom återvändning av redan befintlig infrastruktur för mobilnät (befintliga sändarplatser på tak och i master/torn). Den inledande utbyggnaden av 5G kommer alltså sannolikt inte att innebära att nya sändarplatser etableras i någon större utsträckning. Däremot kan man förvänta sig att mer eller mindre omfattande uppgraderingar kommer att behövas på de befintliga sändarplatserna. Det kan t.ex. handla om utbyte och/eller komplettering av de antenner som sitter på platsen, uppgradering eller utbyte av elektronik och uppgraderingar av uppkopplingen till basstationen i form av fiberanslutning eller radiolänk.


Utöver detta kan man även förvänta sig riktad nybyggnation på platser där operatörerna identifierar nya kunder/behov eller kommande lokal kapacitetsbrist.

 

På längre sikt kan man tänka sig att fler nya sändarplatser kommer att etableras för att förtäta näten och möjliggöra ytterligare kapacitet. Utvecklingen kommer dock att påverkas av olika faktorer, t.ex. hur marknaden/efterfrågan utvecklas, teknikutvecklingen och möjligheterna att frigöra nya frekvensband.  

Finns det några tillståndsvillkor som kräver utbyggnad?

Det finns inga särskilda tillståndsvillkor om utbyggnad kopplade till 5G.

5G kan använda radiofrekvenser i flera olika frekvensband och i en del av dessa frekvensband har mobiloperatörerna redan tilldelats tillstånd. Vissa av de frekvensband som kan användas för 5G är förenade med täckningskrav t.ex. 700 MHz-bandet. Täckningskravet i 700-bandet är dock teknikneutralt på så sätt att tillståndshavaren inom vissa ramar själv väljer vilken teknik som ska användas för att uppnå kravet. Det finns alltså inga villkor kopplade till just 5G som innebär att operatörerna måste bygga på särskilda platser eller i en viss takt.

 

Under 2021 tilldelade PTS frekvenser i det s.k. 3,5 GHz-bandet. Dessa frekvenser lämpar sig för mobila bredbandstjänster och ses ofta som ett av de stora 5G-frekvensbanden. PTS har inte ställt täckningskrav eller andra krav kopplade till snabb utbyggnad.  Anledningen till detta är att PTS bedömer att frekvensbanden är så pass höga (i frekvens) att de inte lämpar sig för krav på yttäckning. Banden har egenskaper som innebär att de sannolikt främst kommer att användas i städer och tätorter.

Vad innebär 5G-utbyggnaden i form av master, antenner?

Utbyggnaden kommer att ske genom både återanvändning och uppgradering av befintlig infrastruktur samt nybyggnation.

Utbyggnaden av 5G i Sverige kommer inledningsvis troligen att göras genom återvändning av redan befintlig infrastruktur för mobilnät (befintliga sändarplatser på tak och i master/torn). Den inledande utbyggnaden av 5G kommer alltså sannolikt inte att innebära att nya sändarplatser etableras i någon större utsträckning. Däremot kan man förvänta sig att mer eller mindre omfattande uppgraderingar kommer att behövas på de befintliga sändarplatserna. Det kan t.ex. handla om utbyte och/eller komplettering av de antenner som sitter på platsen, uppgradering eller utbyte av elektronik och uppgraderingar av uppkopplingen till basstationen i form av fiberanslutning eller radiolänk.


Utöver detta kan man även förvänta sig riktad nybyggnation på platser där operatörerna identifierar nya kunder/behov eller kommande lokal kapacitetsbrist.

 

På längre sikt kan man tänka sig att fler nya sändarplatser kommer att etableras för att förtäta näten och möjliggöra ytterligare kapacitet. Utvecklingen kommer dock att påverkas av olika faktorer, t.ex. hur marknaden/efterfrågan utvecklas, teknikutvecklingen och möjligheterna att frigöra nya frekvensband.  

Kommer 5G möjliggöra Gbit-anslutning i hela landet?

PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt bör ses som en ersättning för fiber.

På sikt kommer mobilnäten, då även 5G, troligen att kunna erbjuda bättre yttäckning än 4G-näten har idag.

 

I kontakt med intressenter ute i landet möter PTS ofta uppfattningen att 5G automatiskt kommer att ge supersnabbt mobilt bredband i alla områden där 5G är utbyggt. I tätorter kan operatörerna, även om de i första hand väljer att bara uppgradera befintlig infrastruktur, få ett väsentligt lyft gällande kapacitet och hastighet. Utanför tätorterna förväntas dock en uppgradering av den befintliga infrastrukturen resultera i kapacitet och hastighet relativt nära den som man har idag i 4G-näten.

 

PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt kan ses som en ersättning för fiber.


Det finns vidare en risk för att skillnaderna mellan den upplevda 5G-tjänstekvaliteten inom och utanför tätorter kommer att upplevas som större än den man idag upplever för 4G-näten. Det är dock viktigt att påpeka att endast få tillämpningar i ett framtida 5G-nät kommer att kräva 100 Mbit/s eller mer för att fungera. Flertalet tjänster kommer därför att fungera utmärkt i ett 5G-nät som stödjer en lägre hastighet. Många av de mer krävande användningsområdena är sådana där användningen kan antas vara geografiskt begränsad, t.ex. avancerad industriautomation. Dessa behov kan hanteras via lokal förstärkning av nätet i de geografiska områden där tjänsten ska användas.

Kommer 5G möjliggöra Gbit-anslutning i hela landet?

PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt bör ses som en ersättning för fiber.

På sikt kommer mobilnäten, då även 5G, troligen att kunna erbjuda bättre yttäckning än 4G-näten har idag.

 

I kontakt med intressenter ute i landet möter PTS ofta uppfattningen att 5G automatiskt kommer att ge supersnabbt mobilt bredband i alla områden där 5G är utbyggt. I tätorter kan operatörerna, även om de i första hand väljer att bara uppgradera befintlig infrastruktur, få ett väsentligt lyft gällande kapacitet och hastighet. Utanför tätorterna förväntas dock en uppgradering av den befintliga infrastrukturen resultera i kapacitet och hastighet relativt nära den som man har idag i 4G-näten.

 

PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt kan ses som en ersättning för fiber.


Det finns vidare en risk för att skillnaderna mellan den upplevda 5G-tjänstekvaliteten inom och utanför tätorter kommer att upplevas som större än den man idag upplever för 4G-näten. Det är dock viktigt att påpeka att endast få tillämpningar i ett framtida 5G-nät kommer att kräva 100 Mbit/s eller mer för att fungera. Flertalet tjänster kommer därför att fungera utmärkt i ett 5G-nät som stödjer en lägre hastighet. Många av de mer krävande användningsområdena är sådana där användningen kan antas vara geografiskt begränsad, t.ex. avancerad industriautomation. Dessa behov kan hanteras via lokal förstärkning av nätet i de geografiska områden där tjänsten ska användas.

Kommer 5G möjliggöra Gbit-anslutning i hela landet?

PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt bör ses som en ersättning för fiber.

På sikt kommer mobilnäten, då även 5G, troligen att kunna erbjuda bättre yttäckning än 4G-näten har idag.

 

I kontakt med intressenter ute i landet möter PTS ofta uppfattningen att 5G automatiskt kommer att ge supersnabbt mobilt bredband i alla områden där 5G är utbyggt. I tätorter kan operatörerna, även om de i första hand väljer att bara uppgradera befintlig infrastruktur, få ett väsentligt lyft gällande kapacitet och hastighet. Utanför tätorterna förväntas dock en uppgradering av den befintliga infrastrukturen resultera i kapacitet och hastighet relativt nära den som man har idag i 4G-näten.

 

PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt kan ses som en ersättning för fiber.


Det finns vidare en risk för att skillnaderna mellan den upplevda 5G-tjänstekvaliteten inom och utanför tätorter kommer att upplevas som större än den man idag upplever för 4G-näten. Det är dock viktigt att påpeka att endast få tillämpningar i ett framtida 5G-nät kommer att kräva 100 Mbit/s eller mer för att fungera. Flertalet tjänster kommer därför att fungera utmärkt i ett 5G-nät som stödjer en lägre hastighet. Många av de mer krävande användningsområdena är sådana där användningen kan antas vara geografiskt begränsad, t.ex. avancerad industriautomation. Dessa behov kan hanteras via lokal förstärkning av nätet i de geografiska områden där tjänsten ska användas.