För den enskilde

För den enskilde

För den enskilde

Kommer nuvarande mobiler och terminaler att kunna användas?

Ja och nej.

För att koppla upp sig kommer det att behövas en ny 5G-mobil eller ett nytt modem. 5G-mobiler har redan börjat säljas på vissa marknader. Denna första generations 5G-mobiler har dock endast stöd för enstaka eller ett fåtal 5G-frekvensband. Många av dessa fungerar inte på de lägre frekvensband som förväntas stå för den bredare yttäckningen i Sverige.

 

Under 2020 förväntas 5G-mobiler som fungerar på flera frekvensband komma ut på marknaden. Man bör ändå kontrollera att den mobil/terminal som man tänker köpa fungerar på de frekvensband som respektive mobiloperatör använder.

 

För kunder som väljer att behålla sina 4G-mobiler/terminaler förväntas dock 4G-näten finnas kvar över överskådlig tid och kan fortsätta att användas som tidigare.

 

IoT-terminaler (Internet of things, terminaler som kopplar upp saker) som använder 2G- eller 3G-nätet kommer oftast inte att fungera i det framtida 5G-nätet. Man bör därför ta en diskussion med sin operatör om hur länge man kan räkna med att 2G- och 3G-näten finns kvar.


IoT-terminaler som använder 4G-tekniken NB-IoT (Narrowband IoT) förväntas kunna användas under lång tid framöver och behöver troligen inte bytas ut.

Kommer nuvarande mobiler och terminaler att kunna användas?

Ja och nej.

För att koppla upp sig kommer det att behövas en ny 5G-mobil eller ett nytt modem. 5G-mobiler har redan börjat säljas på vissa marknader. Denna första generations 5G-mobiler har dock endast stöd för enstaka eller ett fåtal 5G-frekvensband. Många av dessa fungerar inte på de lägre frekvensband som förväntas stå för den bredare yttäckningen i Sverige.

 

Under 2020 förväntas 5G-mobiler som fungerar på flera frekvensband komma ut på marknaden. Man bör ändå kontrollera att den mobil/terminal som man tänker köpa fungerar på de frekvensband som respektive mobiloperatör använder.

 

För kunder som väljer att behålla sina 4G-mobiler/terminaler förväntas dock 4G-näten finnas kvar över överskådlig tid och kan fortsätta att användas som tidigare.

 

IoT-terminaler (Internet of things, terminaler som kopplar upp saker) som använder 2G- eller 3G-nätet kommer oftast inte att fungera i det framtida 5G-nätet. Man bör därför ta en diskussion med sin operatör om hur länge man kan räkna med att 2G- och 3G-näten finns kvar.


IoT-terminaler som använder 4G-tekniken NB-IoT (Narrowband IoT) förväntas kunna användas under lång tid framöver och behöver troligen inte bytas ut.

Kommer nuvarande mobiler och terminaler att kunna användas?

Ja och nej.

För att koppla upp sig kommer det att behövas en ny 5G-mobil eller ett nytt modem. 5G-mobiler har redan börjat säljas på vissa marknader. Denna första generations 5G-mobiler har dock endast stöd för enstaka eller ett fåtal 5G-frekvensband. Många av dessa fungerar inte på de lägre frekvensband som förväntas stå för den bredare yttäckningen i Sverige.

 

Under 2020 förväntas 5G-mobiler som fungerar på flera frekvensband komma ut på marknaden. Man bör ändå kontrollera att den mobil/terminal som man tänker köpa fungerar på de frekvensband som respektive mobiloperatör använder.

 

För kunder som väljer att behålla sina 4G-mobiler/terminaler förväntas dock 4G-näten finnas kvar över överskådlig tid och kan fortsätta att användas som tidigare.

 

IoT-terminaler (Internet of things, terminaler som kopplar upp saker) som använder 2G- eller 3G-nätet kommer oftast inte att fungera i det framtida 5G-nätet. Man bör därför ta en diskussion med sin operatör om hur länge man kan räkna med att 2G- och 3G-näten finns kvar.


IoT-terminaler som använder 4G-tekniken NB-IoT (Narrowband IoT) förväntas kunna användas under lång tid framöver och behöver troligen inte bytas ut.

Kommer konfidentialitet och tillgänglighet att kunna garanteras i 5G-näten?

Det finns lagar och regler kring säkerhet och konfidentialitet.

Blir det dyrt med 5G?

Det vet vi inte nu.

Eftersom inga publika 5G-nät ännu finns i drift i Sverige, går det inte att veta vad svenska användare kommer att få betala och hur prismodellerna kommer att se ut.

Kommer konfidentialitet och tillgänglighet att kunna garanteras i 5G-näten?

Det finns lagar och regler kring säkerhet och konfidentialitet.

Blir det dyrt med 5G?

Det vet vi inte nu.

Eftersom inga publika 5G-nät ännu finns i drift i Sverige, går det inte att veta vad svenska användare kommer att få betala och hur prismodellerna kommer att se ut.

Kommer konfidentialitet och tillgänglighet att kunna garanteras i 5G-näten?

Det finns lagar och regler kring säkerhet och konfidentialitet.

Blir det dyrt med 5G?

Det vet vi inte nu.

Eftersom inga publika 5G-nät ännu finns i drift i Sverige, går det inte att veta vad svenska användare kommer att få betala och hur prismodellerna kommer att se ut.

Kan 5G tillgodose behovet av bredband?

PTS ser inte att utbyggnaden av 5G-nät inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s, men olika radiolösningar kan vara ett komplement till fiber.

Fiber och olika radiolösningar (bl.a. 5G-nät) bör ses som komplement till varandra. I vissa områden, särskilt på landsbygden där det blir dyrt att gräva fiber långa sträckor, kan olika radiolösningar vara ett bra alternativ.
 
PTS ser dock inte att utbyggnaden av 5G-nät i sig, inom överskådlig tid kommer, att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. För att erbjuda lösningar som kan vara ett alternativ till fiber kommer det därför troligen att krävas dedikerade speciallösningar för fast trådlöst bredband i de områden man vill adressera. Dessa skulle antingen kunna byggas av de nuvarande mobiloperatörerna eller av aktörer som är specialiserade på kunderbjudanden via fast trådlöst bredband.

Kan 5G tillgodose behovet av bredband?

PTS ser inte att utbyggnaden av 5G-nät inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s, men olika radiolösningar kan vara ett komplement till fiber.

Fiber och olika radiolösningar (bl.a. 5G-nät) bör ses som komplement till varandra. I vissa områden, särskilt på landsbygden där det blir dyrt att gräva fiber långa sträckor, kan olika radiolösningar vara ett bra alternativ.
 
PTS ser dock inte att utbyggnaden av 5G-nät i sig, inom överskådlig tid kommer, att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. För att erbjuda lösningar som kan vara ett alternativ till fiber kommer det därför troligen att krävas dedikerade speciallösningar för fast trådlöst bredband i de områden man vill adressera. Dessa skulle antingen kunna byggas av de nuvarande mobiloperatörerna eller av aktörer som är specialiserade på kunderbjudanden via fast trådlöst bredband.

Kan 5G tillgodose behovet av bredband?

PTS ser inte att utbyggnaden av 5G-nät inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s, men olika radiolösningar kan vara ett komplement till fiber.

Fiber och olika radiolösningar (bl.a. 5G-nät) bör ses som komplement till varandra. I vissa områden, särskilt på landsbygden där det blir dyrt att gräva fiber långa sträckor, kan olika radiolösningar vara ett bra alternativ.
 
PTS ser dock inte att utbyggnaden av 5G-nät i sig, inom överskådlig tid kommer, att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. För att erbjuda lösningar som kan vara ett alternativ till fiber kommer det därför troligen att krävas dedikerade speciallösningar för fast trådlöst bredband i de områden man vill adressera. Dessa skulle antingen kunna byggas av de nuvarande mobiloperatörerna eller av aktörer som är specialiserade på kunderbjudanden via fast trådlöst bredband.