Har du skickat ett brev som inte kommit fram? Få reda på vem du kontaktar, hur du förhindrar att brev hamnar på villovägar och vad som händer med brevet om det inte kan delas ut.

Brev som inte kommit fram

Kontakta i första hand din postoperatör om du saknar ett brev. Finns brevet inte där kan du anmäla det saknade brevet till oss. Vi tar hand om brev upp till 2 kg. 

Anmälan saknat brev

Tänk på detta så att brevet kan delas ut

Om du vill vara säker på att brevet kommer fram till mottagaren behöver du göra följande:

Var noga med att skriva rätt adress

En adress ska alltid innehålla namn på den som ska få brevet, gatunamn och nummer, postnummer och postort. Ska brevet skickas till utlandet måste landet stå med nederst i adressen. Om du skickar brev internationellt behöver både tulldeklaration och avsändare stå med.

Om du vill  skicka ett brev till någon med skyddade personuppgifter finns mer information om detta hos Skatteverket. 

Skicka brev till någon med skyddade personuppgifter (Skatteverkets webbplats)

Använd rätt antal frimärken

Se till att du har satt på tillräckligt med frimärken så att du har rätt porto på brevet. Hur många frimärken du behöver är beroende av brevets vikt och om brevet ska skickas till utlandet eller inte.

Portotabell för brev inrikes och utrikes (Postnords webbplats)

Skriv alltid avsändare på baksidan

Kom ihåg att alltid skriva din fullständiga adress på baksidan av kuvertet. Då kan brevet skickas tillbaka till dig om det inte går att dela ut. Din adress ska helst vara överkryssad. Det gör att sorteringsmaskinen inte kan förväxla din adress med mottagaren av brevets adress.

Det händer med brev som inte kan delas ut

Inrikes eller utrikes brev som skickats från Sverige men som inte kan delas ut skickas efter ett tag till oss.  Enligt lag ska postoperatören skicka sådana brev till oss löpande. 

Vi gör inga försök att hitta en ny adress till den som skulle få brevet. Istället försöker vi hitta avsändaren genom att öppna breven, vilket vi har särskilda befogenheter att göra enligt postlagen:

Postlag (2010:1045)

Om vi hittar information om avsändaren skickar vi brevet tillbaka dit. Lyckas vi inte hitta information om avsändaren, förvaras brevet på enheten för saknade brev i två månader.

Skriftliga meddelanden förstörs omedelbart efter att förvaringstiden har gått ut. Annat innehåll som inte behöver förstöras kan säljas eller skänkas till välgörande ändamål, om det inte kan tänkas kränka någons personliga integritet.

Det här tar vi på PTS inte hand om

Vykort och liknande försändelser som saknar kuvert eller omslag hamnar inte hos enheten för saknade brev. Postoperatörerna är skyldiga att spara vykort och liknande försändelser, som skickas utan kuvert eller emballage, i ett antal månader. Dessa går därför att söka hos postoperatören.

Vi tar inte heller emot paket eller föremål som har ramlat ur brev. Dessa går att söka hos Postnord, som har ett register för lösa föremål.

Brev som skickats från utlandet skickas tillbaka till avsändarlandet. 

Övriga frågor eller synpunkter

Har du övriga frågor eller synpunkter som rör posthantering kan du använda vår e-tjänst Frågor och synpunkter. Notera att du i första hand ska prata med eller söka svar hos din postoperatör.  

Frågor och synpunkter

Sidan uppdaterades: