Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten för våra webbplatser och e-tjänster. Du kan också läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att våra digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Lämna en synpunkt

Kontakta oss om du upplever att du på grund av brister hindras från att ta del av innehållet på någon av våra digitala tjänster. Du kontaktar oss på mejladressen info@pts.se.

For information in English, please contact PTS at info(a)pts.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Anmäl bristande tillgänglighet via DIGG:s webbplats

Brister vi är medvetna om beskrivna per tjänst

Administrera konto (Nummer)

Adress: https://nummer.pts.se/Login/Login?ReturnUrl=%2fEUser

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

Anmälan om radiostörningar

Adress: https://radiostorning.pts.se/RadioInterference/Create

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Anmälan saknat brev

Adress: https://asb.pts.se/

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Adress: https://nummer.pts.se/Login/Login?ReturnUrl=%2fApplicationE164

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Adress: https://radiotillstand.pts.se/TvRadio/create

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Adress: https://radiotillstand.pts.se/radiolink/step1

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Adress: https://nummer.pts.se/Login/Login?ReturnUrl=%2fApplicationTechCode

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Adress: https://radiotillstand.pts.se/earthstation/step1

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Adress: https://radiotillstand.pts.se/lmr/create

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Adress: Ansökan om tillstånd att använda radiosändare i luftfartyg

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Adress: Ansökan om tillstånd för GNSS-återsändare (GPS-repeatrar i 1575,42 MHz) - Lämnande av uppgifter (pts.se)

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Adress: https://radiotillstand.pts.se/Short/create

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Adress: https://radiotillstand.pts.se/testpermit/create

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

Adress: https://bredbandskartan.pts.se 

Kartor som inte är avsedda för navigering är undantagna från lagens krav. Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.  

Adress: https://hamradio.pts.se/

Kända brister

 • Fontstorleken är inte angiven som % (1.4.4)
 • Länk för att hoppa till huvudinnehållet saknas (2.4.1)

Adress: https://wirelessaudio.pts.se/

Kända brister

 • Länk för att hoppa förbi återkommande innehåll saknas (2.4.1)
 • Rubriker är inte korrekt uppmärkta (1.3.1)

Adress: https://etjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/

Känd brist

 • Pdf-dokumenten är inte tillgängliga

Adress: http://pf.pts.se/Auth/Login/?ReturnUrl=%2F

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet

Adress: https://www.pts.se/

Kända brister

Info kommer inom kort.

Adress: https://portalen.pts.se/

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

Adress: https://statistik.pts.se/ 

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

Adress: https://www.ntp.se/

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

No known issues

Please contact us if you have any problem with the accessibility on the website.

Adress: https://nummer.pts.se/NbrSearch

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

Adress: https://nummer.pts.se/NbrPlanSearch/GetNumbers

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

Adress: https://trustedlist.pts.se/

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

No known issues

Please contact us if you have any problem with the accessibility on the website.

Adress: https://etjanster.pts.se/radio/undantag/

Känd brist

 • Pdf-dokumenten är inte tillgängliga

Adress: https://utbyggnadsportalen.pts.se/

Kända brister

 • Bilder saknar alt-texter (1.1.1)
 • Länkar saknar instruerande texter
 • Kontraster är dåliga (1.4.3)

Adress: https://vhf.pts.se/

Känd brist

 • Pdf-dokumenten är inte tillgängliga

Adress: https://etjanster.pts.se/radio/vhf-sandare/

Kända brister

 • Länk för att hoppa till huvudinnehållet saknas (2.4.1)
 • Titel saknas på sidan (2.4.2)

Adress: https://diarium.pts.se/

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

Adress: https://etjanster.pts.se/internet/api

Kända brister

 • Länk för att hoppa till huvudinnehållet saknas (2.4.1)
 • Rubriker är inte korrekt uppmärkta (1.3.1)

 

Sidan uppdaterades: