Vi på PTS ansvarar för att utveckla och förvalta den svenska telefoninummerplanen samt ett antal tekniska nummerplaner.

Telefoninummerplaner är ett standardiserat sätt att organisera och identifiera unika telefonnummer. Internationellt samordnade nummerplaner är viktiga för kommunikation mellan olika telekommunikationssystem över nationsgränser.

Standardiserade telefonnummer underlättar också nummerportabilitet, vilket innebär att du som användare kan behålla ditt telefonnummer när du byter operatör.

Använd våra e-tjänster för nummer

I våra e-tjänster för nummer kan du söka information och ansöka om tilldelning av nummerresurser.  

Samtliga e-tjänster finns på vår e-tjänstportal för nummer. 

Nummertjänster (e-tjänst)

 • Sök operatör – kolla vilken operatör ett visst telefonnummer hör till.
 • Sök i nummerplan – här kan du göra olika sökningar i nummerplanerna.
 • Ansökan om nummerresurser – ansök om, överlåt och återlämna nummerkapacitet (kräver e-legitimation).
 • Ansökan om teknisk kod – ansök om, överlåt och återlämna koder ur tekniska planer (kräver e-legitimation).
 • Administrera konto – här kan du som administratör lägga till, ändra eller ta bort användare (kräver e-legitimation).

Ett telefonnummer består av olika byggklossar

Telefonnummer är uppbyggda enligt en logisk struktur som består av:

 • Ett prefix som visar om det är ett internationellt eller nationellt nummer
 • En landskod (exempelvis Sverige har landskod 46)
 • En nationell destinationskod (som tillsammans med prefixet bildar ett riktnummer)
 • Ett abonnentnummer

Sverige är geografiskt indelat i 264 riktnummerområden. Riktnumret består av det nationella prefixet 0 följt av en, två eller tre siffror (destinationskod).

Vissa telefonnummer är inte geografiskt begränsade. Det gäller exempelvis nummer som börjar på:

 • 020 (frisamtal)
 • 0900, 0939, 0944 (betalsamtal)
 • 070, 072, 073, 076 och 079 (mobiltelefoni)
 • 074 (personsökning)

Viktiga principer för nummerplanen

Telefoninummerplanen är strukturerad enligt några viktiga principer:

 1. Alla nummerserier ska vara öppna och de ska kunna nås från alla elektroniska kommunikationsnät.
 2. Det ska vara möjligt att flytta nummer mellan tjänsteleverantörer, det vill säga genom nummerportabilitet.
 3. Det ska vara möjligt att nå nät och tjänster hos olika tjänsteleverantörer på ett likvärdigt sätt.

Telefoninummerplanen visar formatet och strukturen på de nummerserier som används i planen. Du kan ta del av en sammanställning av den svenska telefoninummerplanen här. 

En telefoninummerplan som enbart innehåller E.164-nummer (det vill säga nummer i Sverige som är nåbara från alla världens länder) finns tillgänglig här.

Den svenska telefoninummerplanen enligt ITU-T rekommendation E.164 

Nummerforum - mötesplats för nummerfrågor

Vi arrangerar regelbundet Nummerforum, som är möten där operatörer, myndighetsrepresentanter och andra intressenter diskuterar och utbyter information i nummerrelaterade frågor inom området elektronisk kommunikation.

För att få inbjudningar till Nummerforum bör du prenumerera på våra evenemang under kategorin "Internet och telefoni". 

Prenumerera på evenemang

Sidan uppdaterades: