Telefonbedrägerier blir allt vanligare. Bedrägerierna genomförs ofta genom uppringningar eller via sms från svenska eller utländska nummer.

Det finns olika former av telefonbedrägerier till exempel:

 • Spoofing, som innebär att telefonnummer förfalskas så att det ser ut som om samtalet kommer från någon annan.
 • Smishing, som innebär att bedragaren skickar skadliga länkar till din telefon via sms.
 • Wangiri, som innebär att den som ringer upp lägger på efter bara en signal. Syftet är att få dig att ringa tillbaka. Numret som ringer är ofta ett högkostnadsnummer.

Det finns saker du kan vara uppmärksam på och göra för att inte bli bedragen.

Spoofing (kapade nummer)

Ett exempel på telefonbedrägeri är så kallad spoofing, också omnämnt som kapade, falska eller felaktiga nummer.

Spoofing innebär att ett telefonnummer förfalskas så att det ser ut som att samtalet kommer från någon annan än det faktiskt gör. Det kan alltså se ut som den som ringer dig är någon du känner eller att numret tillhör en bank eller en myndighet.

Du som blir uppringd kan drabbas på olika sätt. Till exempel kan du som abonnent luras tro att det är banken som ringer, och därigenom vilseledas till att lämna ut dina kortuppgifter, logga in på din bank eller signera något med ditt BankID.

Spoofing används ofta som en del i ett försök att lura av någon värdefull personlig information som kan användas i ett bedrägligt syfte eller för att säljas vidare. Många gånger är bedragarnas syfte att komma åt dina pengar.

Vad ska jag göra om jag blir uppringd från ett okänt nummer?

 • Var uppmärksam på nummer du inte känner igen. Du måste inte svara.
 • Lägg på om du inte vet vem som ringer dig.
 • Lämna aldrig ut känsliga uppgifter såsom lösenord, kortuppgifter eller personuppgifter via sms, e-post eller telefon.
 • Logga aldrig in via bankdosa eller e-legitimation om du uppmanas att göra det.
 • Om du misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri där du lurats att uppge bankuppgifter eller liknande, kontakta din bank och gör en polisanmälan.

Smishing (nätfiske)

Bedrägerier kan också genomföras genom så kallad smishing ("nätfiske" via sms). Då skickar bedragaren sms med skadliga länkar till din telefon. Om du klickar på länken kan den leda till falska webbplatser. Länken kan också installera skadliga appar/program i din telefon, som kan hämta lagrat innehåll och försöka lura dig att ange bankuppgifter. Ofta uppmanar bedragaren dig att agera skyndsamt, till exempel att du måste klicka på en länk för att ditt paket inte ska returneras.

Vad ska jag göra om jag får ett misstänkt sms?

 • Klicka inte på länkar du inte är helt säker på. Var uppmärksam på om länken ser konstig ut.
 • Radera misstänkta sms.
 • Om du misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri där du lurats att uppge bankuppgifter eller liknande, kontakta din bank och gör en polisanmälan.
 • Vidarebefordra misstänkta meddelanden till nummer 7726 (teleoperatörerna samarbetar för att förhindra sms-bedrägerier). 

Wangiri (ping-samtal)

En annan typ av bedrägeri kallas wangiri. Det innebär att den som ringer upp lägger på efter bara en signal. Syftet är att få dig att ringa tillbaka. Numret som ringer är ofta ett högkostnadsnummer (betalsamtal- eller utlandsnummer), vilket gör det dyrt att ringa tillbaka. Olika röstmeddelanden läses ofta upp för att den uppringda ska vara kvar i samtalet så länge som möjligt. Ett exempel kan vara att den som ringer säger att du vunnit en tävling.

Vad ska jag göra om jag har ett missat samtal från ett okänt nummer?

 • Ring inte tillbaka på nummer du inte känner igen. Om någon verkligen vill få tag på dig ringer de troligen igen.
 • Det är bara om du själv ringer tillbaka som kostnader normalt uppstår.

Vad kan jag göra som anhörig?

Tyvärr är det ofta äldre som drabbas av sådana här typer av bedrägerier. Om du har anhöriga som inte själva söker information på internet, är det bra att du uppmärksammar dem om hur de kan undvika att drabbas.

Mer information om telefonbedrägerier för konsumenter

Bluffar och bedrägerier (Konsumentverkets webbplats)

Varning för bluff-sms om tullavgifter – så undviker du att bli lurad (Internetstifttelsens webbplats)

Varning: Paketleverans-SMS sprider 'FluBot' (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats)

Skydda dig mot telefonbedrägerier (Polisens webbplats)

Varning för bedrägerier!  (Telekområdgivarnas webbplats)

Svårlurad - ett initativ av Sveriges banker (webbplatsen Svårlurad)

Besök också gärna din operatörs webbplats för att informera dig.

Vägledning och regler för operatörer

För att förhindra att telefonnummer utnyttjas i bedrägligt syfte har vi tagit fram en vägledning som vänder sig till operatörerna.  Vi har samverkat med operatörer, Telekområdgivarna, polisen och konsumentorganisationer. I Sverige tillämpar några operatörer en lösning där abonnenten kan blockera nummer som det inte ska gå att ringa ut på för att förhindra att någon som inte har rätt att använda numret gör det. Ett exempel på abonnenter som vill ha sina nummer blockerade är banker.

Vägledning för operatörer

Vägledningen utgår från att svenska telefonnummer ska användas i Sverige. Svenska nummer som kommer in från utlandet är ofta manipulerade.

Vägledningens inriktning i stora drag:

 • Samtal med svenska fasta nummer som kommer in via internationellt gränssnitt kan stoppas
 • Samtal med svenska mobilnummer som kommer in via internationellt gränssnitt kan stoppas, efter kontroll att abonnenten inte roamar
 • I vissa specifika fall kan det istället för samtalsblockering bli aktuellt att blockera nummerpresentationen

När det gäller fasta nummer har operatörer börjat tillämpa vägledningen redan under hösten 2023. När det gäller mobilnummer behöver operatörerna utveckla tekniska lösningar för att kunna kontrollera om en abonnent med svenskt nummer roamar i utlandet eller inte, och detta kommer ta längre tid att få på plats.

Bindande regler under 2024

Vi arbetar med att ta fram bindande regler, föreskrifter, baserade på vägledningen. Vi räknar med att föreskrifterna ska börja gälla under 2024. Under våren pågår en remiss av förslag till nya föreskrifter. 

Regeringsuppdrag att motverka bedrägerier genom elektroniska kommunikationstjänster

Regeringen har givit oss ett uppdrag att lämna förslag till åtgärder för att förhindra manipulering av telefonnummer och andra tillvägagångssätt där elektroniska kommunikationstjänster används för att genomföra bedrägerier.

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att motverka tillvägagångssätt där elektroniska kommunikationstjänster används för att genomföra bedrägerier (Regeringens webbplats)

Vi ska delredovisa uppdraget senast den 31 maj och slutredovisa senast den 31 december 2024.

Telephone scams – information in english 

We have published brief information about the guidelines in english, including a translation of the guidelines.

Telephone scams (spoofing)

Sidan uppdaterades: