Finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens

Under hösten 2018 kunde företag och organisationer ansöka till PTS om finansiering av utbildningsprojekt som ska öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov. Det kom in 45 ansökningar och av dessa har sju projekt tilldelats finansiering på totalt 13,7 miljoner kronor.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter och för att minska det digitala utanförskapet. Därför finansierar PTS till exempel utbildningar för särskilt utsatta grupper som har mindre, eller inga, möjligheter till ökad kunskap om it och digital tjänster. Den första ansökningsperioden var öppen mellan 30 augusti-11 oktober 2018. Under den perioden fick vi 45 ansökningar som ansökte om totalt 87,4 miljoner kronor.

Inom PTS särskilda uppdrag att verka för digital delaktighet har myndigheten möjlighet att dela ut upp till 10 miljoner kronor per år för den här typen av finansiering, vilket påverkade hur många projekt som kunde beviljas finansiering den här gången. PTS har därför valt ut de projekt vi tror kan göra bäst effekt för att inkludera fler i det digitala samhället:

AcadeMedia Eductus AB
Digital kompetens för alla

Länsstyrelsen i Stockholm
Mer digital i Stockholms skärgård

Medborgarskolan Stockholmsregionen
Från utsatt till insatt - Ökad digital kompetens för äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättningar

Omsorgsförvaltningen, Uppsala Kommun
Funk-IT Lyftet – Att öka delaktighet i samhället för funktionsnedsatta i Uppsala kommun genom kurser som ökar personernas digitala kompetens

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
Diplomerat Digital - från it-osäker till säker på it

SeniorNet Sweden
IT-handledarutbildning för seniorer

Socialförvaltningen, Falkenbergs kommun
Digital vardag

 

13,7 miljoner delas ut över två år 

Efter en noggrann utvärderingsprocess i flera steg valdes sju projekt ut för att få finansiering. Urvalet har bland annat gjorts med hänsyn till att nå en relativt jämn balans mellan olika målgrupper som nyanlända, äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessutom har vi strävat efter en blandning av olika metoder för hur utbildningen går till samt olika typer av aktörer som till exempel kommuner, intresseförbund, ideella föreningar och studieförbund.

Projekten har ansökt om olika summor och totalt får de dela på drygt 13,7 miljoner kronor, varav 9 miljoner kronor delas ut under 2019 och drygt 4,7 miljoner kronor under 2020. Pengarna delas ut i etapper efter att projekten lämnat in och fått godkänt på etapprapporter. Varje projekt har en projektperiod på upp till två år.

Vad sökte vi?

Vi sökte utbildningsprojekt som bidrar till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper som är eller riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. Exempel på utsatta grupper kan vara äldre eller nyanlända med låg utbildning.

Vår övertygelse är att om fler får lättare att använda internet och elektroniska kommunikationstjänster så ökar det även den sociala integreringen i samhället. Ett exempel på elektroniska kommunikationstjänster är digitala betaltjänster, inklusive Bank-ID.

Genom att lära fler hur man hanterar elektroniska kommunikationstjänster, datorer och smarta mobiltelefoner kan det göra stor skillnad exempelvis vid nödvändig kontakt med vården och myndigheter. 

Mer information
Enheten för inkluderande it och telefon
Mejla till faup@pts.se eller ring 08-678 55 52

Mediefrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

Symbol för satsningen Finansiering av utbildningsprojet för ökad kompetens