Digital delaktighet

Vi arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar.

Digitaliseringen av samhället innebär många nya och förbättrade kommunikationsmöjligheter. Utvecklingen går fort och innebär många förändringar och därför är det viktigt att grupper och individer inte hamnar utanför. Tjänster, teknik och kommunikation behöver vara inkluderande och bidra till att alla kan vara delaktiga i samhället, oavsett förmåga och förutsättningar.

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Glada människor Samverkan via dialog, nätverk och träffar

Vi tror på att arbeta med samverkan, dialog och användarperspektiv för bättre resultat - för alla. Så här arbetar vi med ...

två glada flickor Finansiering av utvecklingsprojekt och innovativa lösningar

Vi arbetar för att stärka utvecklingen av inkluderande kommunikationslösningar.

Man med glasögon som tittar på skärm Vägledning, riktlinjer, tips och råd

Här finner du information, vägledande råd och verktyg.

En gul vägg med ettor och nollor Kunskapsbank: studier, kartläggningar, rapporter

Ta del av våra undersökningar, kartläggningar och studier inom området digital delaktighet och tillgänglighet.

Kvinna pratar teckenspråk via surfplatta PTS inkluderande kommunikationstjänster

Viktiga kommunikationstjänster ska finnas tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov.

Glada pensionärer PTS uppdrag och roll inom digital delaktighet

Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.