Tjänster för personer med tal-, röst- eller språksvårigheter

Följande tjänster kan användas av personer med tal-, röst- och språksvårigheter. Du kan också se alla tjänster som PTS upphandlar i menyn till vänster.

Teletal

Tjänsten innebär att en tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalet rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal.
Läs mer om förmedlingstjänsten Teletal

Texttelefoni.se

Tjänsten förmedlar samtal mellan personer som använder texttelefon och personer som använder vanlig telefon. Tjänsten ökar möjligheten för personer som är döva, hörselskadade eller har talsvårigheter att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.
Läs mer om förmedlingstjänsten Texttelefoni.se

Bildtelefoni.net

Tjänsten innebär att en teckenspråkstolk förmedlar samtal mellan teckenspråk och tal. Både den teckenspråkige och den hörande kan kontakta förmedlingstjänsten.
Läs mer om förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net