Tjänster för personer med läs- och skrivsvårigheter

Följande tjänster kan användas av personer med läs- och skrivsvårigheter. Du kan också se alla tjänster som PTS upphandlar i menyn till vänster.

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser

Tjänsten innebär att bibliotek, vissa organisationer samt blinda, synskadade och personer med läshandikapp med flera får skicka blindskrift portofritt.

Läs mer om tjänsten Portofri befordran av blindskriftsförsändelser

Teletal

Tjänsten innebär att en tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalet rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal.
Läs mer om förmedlingstjänsten Teletal