Tjänster för personer med hörselnedsättning

Följande tjänster kan användas av personer med hörselnedsättning. Du kan också se alla tjänster som PTS upphandlar i menyn till vänster.

Bildtelefoni.net

Tjänsten innebär att en teckenspråkstolk förmedlar samtal mellan teckenspråk och tal. Både den teckenspråkige och den hörande kan kontakta förmedlingstjänsten.
Läs mer om förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net.

Texttelefoni.se

Tjänsten förmedlar samtal mellan personer som använder texttelefon och personer som använder vanlig telefon. Tjänsten ökar möjligheten för personer som är döva, hörselskadade eller har talsvårigheter att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon. Denna tjänst kan även användas av personer som är dövblinda.
Läs mer om förmedlingstjänsten Texttelefoni.se