Frågor och svar om telefonkort

Här hittar du några vanliga frågor och svar om telefonkort.

Hur fungerar det att ringa med telefonkort?

Telefonkortsbolagen som ger dig möjlighet att ringa billigt till ett visst land eller kontinent köper kapacitet av andra operatörer som gör det möjligt att leverera samtalen.

Att ringa med ett telefonkort innebär att du ringer upp ett accessnummer som finns på kortet du köpt. Detta accessnummer går till en växel som telefonkortsbolaget satt upp och varierar från kort till kort (även om korten säljs av ett och samma bolag).

Accessnumret kan antingen vara ett frinummer, Sverigenummer (lokalnummer) eller mobilnummer. Kostnaden för ditt samtal varierar beroende på vilket accessnummer du väljer (mer om detta längre ned).

Efter att du slagit accessnumret kan du få frågan om du vill ha informationen på svenska eller engelska (ibland finns också andra språk). Du uppmanas sedan att slå din pinkod som ofta finns på baksidan av kortet. Denna kod kontrolleras sedan i ett databassystem där uppgifter kan tas fram om giltighetstid, hur många minuter eller kronor du har kvar att ringa för m.m. Du får då veta hur många minuter du har kvar att ringa för.

Sedan får du knappa in det telefonnummer du ska ringa till. Därefter kopplar växeln dig vidare till det telefonnummer du ringer. Medan du pratar stäms det hela tiden av i databasen hur mycket tid du har kvar att ringa för.

Vad gör jag om det är fel på telefonkortet?

Om det är fel på telefonkortet ska du i första hand kontakta kortföretaget eller butiken där du köpt kortet, i andra hand konsumentvägledaren i din kommun.

Skicka gärna in ett klagomål till PTS. Vi kan inte hjälpa dig att få några pengar tillbaka, men PTS kan ställa krav på vilka avtalsvillkor kortföretagen har och på den information de tillhandahåller.

PTS kan däremot inte bestämma innehållet i avtalsvillkoren. Om du anser att avtalsvillkoren är oskäliga kan du anmäla detta till Konsumentverket.

Har du klagomål på marknadsföringen av kortet kan du också vända dig till Konsumentverket.

Telekområdgivarnakan svara på vad en konsument ska tänka på vid köp av tele- och Internettjänster och vad en konsument kan göra i en tvist med sin operatör.

Information om telefonkortet

I affären kan du ofta se olika affischer med information om antalet minuter, kostnad per minut och till vilka destinationer man kan ringa billigt. Välj att köpa telefonkort som tydligt anger förutsättningar och avgifter. Uppgifterna kan finnas på kortet, på affischer eller på Internet. Var uppmärksam på om annonsmaterialet är gammalt och därmed kanske inte gäller längre.

Olika regioner/länder

Var uppmärksam på att du med vissa telefonkort bara kan ringa till vissa valda länder eller världsdelar. Om du köper ett kort som vänder sig till Afrika, kan det vara så att du inte kan ringa till Sydamerika med det.

Ibland kan det vara så att du har möjlighet att ringa till andra länder än vad kortet är avsett för, men då kan det innebära att det blir en högre minuttaxa än om du hade köpt ett kort för just det landet. Ett kort som till exempel vänder sig till Afrika, där du kan ringa i 90 minuter, kanske bara räcker i 60 minuter om du ringer till USA. Jämför därför priser, olika kort och destinationer.

Minuttaxa, minuter eller enheter

Ett telefonkorts värde brukar antingen vara angivet i minuter eller kronor, vilket försvårar jämförelsen mellan olika kort. Vissa kort tar även ut speciella minutavgifter för speciella destinationer och nummer, som t.ex. betalnummer.

Vissa kort har inget angivet värde utan istället anges ett antal enheter (”units”) som fungerar som en slags valuta. Dessa enheter motsvarar ett visst värde som telefonkortsföretaget fastställt. Det kan som konsument vara svårt att veta hur mycket dessa enheter motsvarar i exempelvis minuter. Ta därför kontakt med telefonkortsbolagets kundtjänst för dessa kort.

Skillnader i kostnad beroende på uppringningssätt och accessnummer

Det kostar olika mycket per minut att ringa beroende på om du ringer från en fast telefon, en mobiltelefon eller en telefonautomat.

Minutkostnaden eller antalet minuter du har att ringa för påverkas även av vilket accessnummer du ringer upp. Denna skillnad kan du ofta se på affischer där det för varje accessnummer (frinummer, Sverigenummer eller mobilnummer) anges hur många minuter du får att ringa för.

Frinummer Inga kostnader eller avgifter för samtalet tillkommer. Endast minuttaxan belastar ditt telefonkort. Minuttaxan kan däremot vara något högre än för lokalnumret. (Frinumret kan du oftast inte ringa med mobiltelefonen).

Sverigenummer (lokalnummer) Du betalar kostnaden för ett vanligt lokalsamtal till din ordinarie telefonoperatör (din fasta förvalsoperatör), plus telefonkortföretagets egen minuttaxa.

Mobilnummer ringer du från en mobiltelefon med ett svenskt abonnemang. Då betalar du det av telefonkortbolaget angivna minutpriset. Generellt sett är minuttaxan högre för samtal från mobila telefoner, jämfört med från fasta. Ibland kan du även få betala en samtalsavgift motsvarande ett nationellt mobilsamtal. För att vara säker ring kundtjänst och fråga.

Observera att om du ringer med mobiltelefonen utomlands och använder telefonkort, så tar din mobiltelefonoperatör ut en högre taxa för mobilsamtalet.

Kostnader som tillkommer

Ta inte för givet att du får den mängd minuter som anges på telefonkortet, även om försäljaren intygar om att informationen på annonsen för kortet stämmer. I de allra flesta fall får du inte den mängd minuter som anges på korten eller affischerna, eftersom det tas ut extra avgifter. Dessa avgifter finns ibland specificerade och ibland inte. Detta innebär att ett kort som kostar 100 kronor alltför ofta inte ger de 90 minuter som uppges. Dessutom kan taxor och avgifter ändras.

Daglig avgift På vissa telefonkort kan en daglig avgift tas ut, även om du inte använder dig av kortet.

Öppningsavgift Öppningsavgift tas nästan alltid ut på ditt samtal. Denna avgift är ibland specificerad. Debitering av öppningsavgiften kan ske även om du inte kommer fram, beroende på vilka debiteringsprinciper som används i det landet du ringer till.

Framkopplingsavgift I vissa fall kan det utöver andra avgifter finnas framkopplingsavgifter (”connection charges”) för samtalet. Kontrollera med kortföretaget för att få reda på om detta tas ut.

Debiteringsintervall Olika kort kan ha olika debiteringsintervall, dvs. hur minuterna debiteras. Debitering kan till exempel ske per påbörjad tredje minut, men också vara upp till flera minuter. (Debiteringsintervallen kallas ofta ”billing cycles”). Om ett kort har tre minuters debiteringsintervall innebär detta att sex minuter dras av från ditt kort även om du bara ringt i fyra minuter.

Giltighetstid

Var noga med att kontrollera telefonkortets giltighetstid. Olika kort har olika giltighetstider. Vanligast är 30, 45, 60 eller 90 dagar. Giltighetstiden räknas oftast från första användningsdagen, dvs. den dag när du först ringt med telefonkortet. Om det står på kortet att det ska vara giltigt i 45 dagar från det att du börjat ringa med det, ska detta gälla.

I vissa fall kan det vara så att giltighetstiden redan börjat löpa från det att kortet levererats till försäljningsstället. Detta innebär att giltighetstiden för det kort du köpt kan vara mindre än det du förväntar dig, om det har legat hos försäljningsstället ett tag. Ibland kan till och med kortets giltighetstid ha gått ut redan när du köper kortet. Om giltighetstiden är över innebär det att den samtalstid som du hade kvar fryser inne så att du inte kan ringa för den. Begär därför alltid att få ett kvitto, så att du kan bevisa när du köpt kortet.

Bäst-före-datum

Var uppmärksam på bäst-före-datum. Telefonkorten gäller bara en viss period oavsett hur lång giltighetstiden är. Om du har pengar kvar och bäst-före-datumet är passerat så kan du inte ringa med kortet längre. Denna tid är också svår att kontrollera om det inte finns angivet på kortet. Fråga därför på försäljningsstället när de fick in korten.

Samtalskvalitet

Det kan vara svårt att kontrollera ett telefonkorts kvalitet innan man köper kortet. Generellt sett kan samtalskvaliteten vara något lägre på telefonkort än om du ringer från en fastnätsoperatör, men i gengäld kan det vara mycket billigare. Samtalskvaliteten kan även variera på samma telefonkort, exempelvis beroende på när du ringer, eftersom framkopplingen kan ske via olika nät från olika underleverantörer. Om kvaliteten på samtalet är dålig kan du testa att ringa till samma nummer igen för att kunna bli framkopplad via en annan länk.

Kundtjänst

Uppmärksamma vilka möjligheter till kontakt du kan ha med kundtjänst (e-post, telefon eller post). Detta kan vara viktigt vid avhjälpande av fel eller andra frågor. Fråga även den du köper kortet av vad som gäller om det är något fel på kortet.

Kontrollring gärna till kundtjänsten för det telefonkort du funderar på att köpa. Be att få se ett kort så att du kan se numret till kundtjänst.

Det är bra att ringa för att se att någon verkligen svarar under kontorstid och att du förstår det språk som kundtjänsten talar. Du kan även fråga efter hur du kan få hjälp vid eventuella problem, hur företaget avhjälper fel och till vem du ska vända dig till vid reklamation.

Att provringa till kundtjänst är också ett sätt att se om företaget finns kvar. Telefonkorten kan ha funnits en längre tid hos återförsäljaren, och företaget kan ha upphört under denna tid.