Betalteletjänster

Det finns allt fler tjänster att köpa till mobiltelefoner, både för nytta och för nöje.

En betalteletjänst kan debiteras på din telefonräkning, men det är inte teleoperatören som säljer tjänsten, utan ett annat företag, en så kallad innehållsleverantör.

Här finner du svar på vart du kan vända dig om du drabbats av problem i samband med betalteletjänster. 

Vad är betalteletjänster?

Betalteletjänster är betalsamtal eller sms-tjänster som kostar mer än vanliga samtal eller sms (kallas ibland för premiumtjänster). Det finns många olika tjänster, till exempel ringsignaler, spel, dejtingtjänster, väderupplysningar, biljetter och nyhetstjänster. Tjänsterna säljs normalt av en innehålls­leverantör, men de kan faktureras genom telefonräkningen från din teleoperatör eller dras från ditt kontantkort.

Betalsamtal har normalt nummer som börjar på 0900-, 0939-, 0944- eller 099-. Betal-sms skickas till ett femsiffrigt kortnummer med formatet 72xxx.

Vad gäller för nummer som börjar på 71 och 72? 

För att använda en viss tjänst (till exempel biljettköp) via betal-sms används oftast ett femsiffrigt nummer som börjar på 72 (72xxx). För att använda vissa andra tjänster via sms, som antingen är kostnadsfria eller innebär endast en liten kostnad, används oftast också ett femsiffrigt nummer. Ett sådant nummer börjar normalt på 71 (71xxx).

Dessa femsiffriga nummer (71xxx och 72xxx) varken regleras eller tilldelas av PTS i dag. Det är mobiloperatörerna själva som har enats om att använda sig av dessa nummer, och de koordinerar själva användningen av dem.

Mer information om regler för sms-biljetter finns på Finansinspektionens webbplats.

Kan jag spärra telefonen mot användning av betalteletjänster?

Alla operatörer ska kunna erbjuda en spärr mot vissa nummer eller typer av samtal. Det kan vara en bra idé att lägga in en spärr mot särskilt dyra nummer, om du till exempel låter barn eller ungdomar använda en telefon. Läs mer om det under spärrtjänster.

Vad ska jag tänka på när jag köper betalteletjänster?

Som alltid gäller det att läsa allting noga innan du ingår avtal.

Informationen om att tjänsten kostar pengar eller om att det är en prenumeration kan ibland vara dold eller otydlig, och kanske inte finns precis där du klickar för att beställa. Läs hela webbsidan eller sms:et, och räkna inte med att tjänster på nätet är gratis.

Man behöver inte skriva på något för att ingå avtal. Att klicka i en ruta, att fylla i sitt telefonnummer eller en kod kan vara tillräckligt för att beställa en tjänst.

Var kan jag få hjälp?

Om du får problem med betalteletjänster som du inte lyckas lösa hos säljaren eller operatören kan du vända dig till Etiska rådet för betalteletjänster.

Råd och hjälp att lösa en tvist kan du också få från konsumentvägledaren i din kommun, om det finns en sådan. Kontaktuppgifter till konsumentvägledare hittar du på din kommuns webbplats. Du kan också hitta konsumentvägledaren via Konsumentverkets webbplats under rubriken Vägledning och kontakt.

Hos Telekområdgivarna kan en konsument som har en tvist med sin operatör få gratis råd och stöd att lösa tvisten, om operatören är medlem hos Telekområdgivarna.

Om en tvist mellan en konsument och ett företag inte går att lösa på annat sätt kan man anmäla den till Allmänna reklamationsnämnden. Den tar dock endast i undantagsfall upp tvister om belopp under 1 000 kr.

Vad gör jag om jag inte får tag på den som sålt tjänsten?

Kontaktuppgifterna till innehålls­leverantören ska finnas invid den aktuella posten på din teleräkning.

Branschorganisationen för innehållsleverantörer, Morgan, har särskilda regler bland annat vad gäller hur leverantörernas kundtjänst ska skötas. Om leverantören inte går att nå kan det hända att de bryter mot branschreglerna. Kontakta din teleoperatör och Etiska rådet för betalteletjänster om det är svårt att nå innehålls­leverantören.

För att invända mot en felaktig debitering av en innehållstjänst kan du även vända dig till din operatör som skickat räkningen.

Kan operatören överföra uppgifter om mig till innehålls­leverantören?

Var medveten om att ditt telefonnummer kan lämnas ut från mobiloperatören till andra företag, som tillhandahåller mobila innehållstjänster. Detta sker när du beställer tjänster eller information via sms men kan även ske när du surfar med mobiltelefonen.

Telefonnumret lämnas ofta ut till innehållsleverantören så snart du besöker dennes webbplats/tjänst. Det krävs alltså normalt inte att någon beställning eller betalning sker.

Var även medveten om att uppgifter om din geografiska position kan överföras från operatören till den som tillhandahåller en innehållstjänst. Det handlar till exempel om tjänster som gör det möjligt att söka efter butiker i närheten av den plats du befinner dig på, eller som låter vänner eller familjemedlemmar se varandras position på en karta.

Du har alltid rätt att få information från innehållsleverantören om vem denne är, vilka uppgifter om dig som behandlas och för vilket ändamål.

Granska de allmänna villkoren för mobiltelefonabonnemanget. Av villkoren ska det framgå när operatören har rätt att lämna ut uppgifter om abonnenten till utomstående, exempelvis företag som tillhandahåller mobila innehållstjänster, och vilka uppgifter som i sådana fall lämnas ut.