Vanliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor som ställs till PTS. Under varje sakområde finns fler frågor och svar.

Telefoni

Vad bör jag tänka på vid telefonförsäljning?

Var tydlig med att tacka nej om du inte vill ingå något avtal. Om du ingår avtal per telefon, be om exakt information om vad avtalet innebär för dig. Läs fler råd och tips vid telefonförsäljning.

Om du inte kan komma överens med ditt telebolag angående till exempel avtal, kan du kontakta Telekområdgivarna för att få praktisk hjälp att driva ditt klagomål vidare. Du kan också få hjälp av konsumentvägledaren i din kommun.

Jag har mot min vilja blivit kund hos ett telebolag

Kontakta omedelbart det telebolag som du vill vara kund hos och gör en ny beställning. Be att få en skriftlig bekräftelse. Kontakta också det telebolag som du blivit felaktigt ansluten till och säg upp avtalet.

Har du fått fakturor från det bolag som du blivit felaktigt ansluten till kan de bestridas om det inte finns något avtal. Detta kan du göra genom att skicka ett brev till bolaget där du skriver att du inte vill betala fakturan och varför. Behåll kopia av alla brev som du skickar och behåll alltid originalfakturan. Observera att muntliga avtal är tillåtna om de följs av en bekräftelse från det telebolag som du har valt. Läs mer om abonnemang.

Om du inte kan komma överens med ditt telebolag angående till exempel avtal eller räkningar, kan du kontakta Telekområdgivarna för att få praktisk hjälp att driva ditt klagomål vidare. Du kan också få hjälp av konsumentvägledaren i din kommun.

Jag har fått en felaktig telefonräkning

Anser du att du har fått en felaktig telefonräkning ska du reklamera räkningen hos telebolaget. Skriv ett brev och förklara att du anser att telefonräkningen är felaktig och vad felet är. Spara en kopia på brevet. Om du inte får rättelse kan du vända dig till Telekområdgivarna eller till konsumentvägledaren i din kommun, som kan hjälpa dig att driva tvisten vidare.

Vad innebär bredbandstelefoni?

Bredbandstelefoni innebär att samtalet delas upp i små datapaket som transporteras via ett datanät istället för via telenät. Bredbandstelefoni kallas ofta ip-telefoni. IP står för Internet Protocol och är det ”språk” som bland annat används på internet. Det finns många olika typer av bredbandstelefoni. Läs mer om bredbandstelefoni. 

Bredband/adsl

Jag kan inte få adsl-anslutning

I lagen om elektronisk kommunikation regleras endast rätten till en en anslutning som medgera att ringa, faxa och ger möjlighet till funtionell tillgång till internet. Det finns alltså inget stöd i lagen om elektronisk kommunikation för att alla ska ha tillgång till adsl-abonnemang. PTS följer marknaden för fast uppkoppling till internet och rapporterar utvecklingen till regeringen, men kan inte kräva att alla ska få adsl-anslutning. Läs mer om olika typer av uppkopplingar.

Vad ska jag tänka på som konsument när jag skaffar bredband?

När du väljer bredbandsleverantör ska du fundera över många saker, till exempel vilken hastighet du behöver, vilken säkerhet som erbjuds, om det går att nå kundtjänst och hur lång bindningstiden är. Läs mer om bredband eller besök Telekområdgivarnas webbplats för tips.

Kan jag få adsl utan att ha ett fast telefonabonnemang?

Telia Sonera måste enligt ett beslut från PTS erbjuda enskilda konsumenter och företag bredbandsanslutning utan att kunden har ett telefonabonnemang.

Post/Kassaservice

Jag har flyttat/bytt utdelningsadress men har nu upptäckt att vissa brev inte når mig på min nya adress

Den vanligaste orsaken till att brev inte kommer fram till den nya adressen är att man under eftersändningstiden glömt att informera avsändaren om att man har ny adress. Det är endast vissa myndigheter som automatiskt får tillgång till de nya adressuppgifterna.

När eftersändningstiden upphört, får postoperatören ingen mer information från Svensk Adressändring AB om vart ett brev med den gamla adressen ska skickas. Brevet återsänds därför till avsändaren och om någon sådan inte anges ska den skickas till PTS enhet för obeställbara brev.

Får brevbäraren lämna post i trapphuset eller på anslagstavlan?

Brevbäraren får inte dela ut en försändelse om han inte vet var adressaten bor. Är brevbäraren osäker ska han sätta upp en lapp i trapphuset med en uppmaning till adressaten att ge sig till känna och snarast ta kontakt med utdelningskontoret.

Varför händer det att jag får mina grannars post eller att brev till mig inte kommer fram?

Kontakta ditt lokala utdelningskontor och påtala problemet. Orsaken kan vara att adressat, gata eller nummer förväxlas då brevbäraren sorterar sin post inför utdelningsrundan. Om det finns fler än en postoperatör där du bor, försök kontrollera vilken av dem som har delat ut försändelsen (med hjälp av eventuell stämpel och frankering eller genom att kontakta avsändaren).