Råd vid telefonförsäljning

Telefoni- och IT-tjänster som abonnemang och bredband säljs ofta genom telefonförsäljning. Här finns några goda råd vad du som konsument bör tänka på när du köper tjänster via telefon.

• Fråga noga vilken operatör säljaren ringer från. Det händer att säljare felaktigt ger sken av att ringa från din nuvarande operatör. Be gärna om säljarens namn och att få telefonnummer och adress till kundtjänst om du har följdfrågor eller vill ångra ditt köp.

• Tänk på att du kan ha bindningstid med din gamla operatör, och att det kan bli dyrt att avsluta det avtalet i förtid. Normalt har du också tre månaders uppsägningstid på ditt gamla avtal.

• Tänk på att avtal som sluts per telefon är bindande. Det är säljaren som ska bevisa att det finns ett avtal. Ofta spelar säljaren därför in den del av samtalet där du tackar ja. Vill du först läsa avtalsvillkoren, var tydlig med att du inte tackar ja per telefon. PTS får ibland klagomål från abonnenter som fått sitt telefonabonnemang överflyttat till en ny operatör utan deras vetskap. I flera fall har en försäljare ringt upp en person. Personen ber om att få skriftlig information men finner senare att deras telefonabonnemang utan deras samtycke har flyttas över till en annan operatör.

• Om du ingår avtal per telefon, be om exakt information om vad avtalet innebär för dig. Be också att få avtalet och allmänna villkor hemskickat till dig. Be också om att få information om ångerrätten, om du är konsument.

• Ibland lovar säljare saker som de sedan inte håller. Ett exempel är om säljaren säger att den nya operatören kan stå för kostnaden att bryta avtalet med den gamla operatören. Om säljaren lovat saker som inte står i avtalet är det du som måste bevisa det. Se därför till att få löften skriftligen innan du tackar ja, eller spela själv in samtalet, om möjligt. Ett alternativ kan vara att se till att löftena spelas in av säljaren i nära anslutning till att du tackar ja.

• Kontrollera om det ingår telefoner eller annan utrustning som du måste betala extra för.

• Konsumenter som ingår avtal per telefon har alltid fjorton dagars ångerrätt enligt reglerna om distansavtal.  Tänk på att om du är företagare har du inte ångerrätt enligt lag.

• Kontrollera hur lång bindningstiden är. För konsumenter får bindningstiden inte vara längre än 24 månader. Företagare har rätt att be om 24 månaders bindingstid, men det är vanligt med upp till 36 månaders bindningstid för företagsabonnemang.

• Om du som konsument vill ha råd inför att du ingår ett avtal eller om du får problem efter att du ingått ett avtal med en tele-, tv- eller internetoperatör, till exempel genom att du felaktigt ansluts till en ny operatör, kan du få mer information hos Telekområdgivarna.
Telekområdgivarna har även nformation om att ingå avtal.

• Om du anser att en operatör bedriver otillbörlig marknadsföring, använder oskäliga avtalsvillkor eller om de bryter mot reglerna om ångerrätt kan du anmäla detta till Konsumentverket som har tillsyn över dessa frågor www.konsumentverket.se

Vad innebär ångerrätten?

Information om ångerrätt finns på Konsumentverkets webbplats.

Vad gör PTS i samband med överflyttning av abonnemang utan abonnentens samtycke?

PTS samlar in information och klagomål och påtalar eventuella problemområden för regeringen.

Vad gör andra myndigheter?

Konsumentverket kan ingripa mot vilseledande eller otillbörlig marknadsföring, oskäliga avtalsvillkor och bristfällig ångerrätt vid distansavtal. För mer information se Konsumentverkets webbplats.

Det finns även konsumentvägledare i din kommun som kan ge dig råd i enskilda tvister och ärende. Förteckning över konsumentvägledare hittar du på Konsumentverkets webbplats. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och företagare. Nämnden ger rekommendationer om hur tvisten kan lösas. Det finns en del undantag från vad nämnden kan pröva. För mer information se ARN:s webbplats.

Om ARN inte kan pröva ditt klagomål kan du alltid vända dig till tingsrätten.

Om du är missnöjd med en operatör ska du alltid först kontakta operatören. Om detta inte hjälper kan du vända dig till Telekområdgivarna. Telekområdgivarna kan svara på vad en konsument ska tänka på vid köp av tele- och internettjänster och vad en konsument kan göra i en tvist med sin operatör.