Upplysa PTS om problem

Om du har problem med din operatör ska du i första hand vända dig direkt till operatören för att reda ut problemen.

Om du inte får hjälp hos din operatör kan du kontakta Telekområdgivarna. Telekområdgivarna kan svara på vad en konsument ska tänka på vid köp av tele- och Internettjänster och vad en konsument kan göra vid en tvist med sin operatör.

Du kan också få hjälp hos din lokala konsumentvägledare eller vända dig till Hallå konsument!

Läs mer om vad som gäller för klagomål från företagare.

PTS har regeringens uppdrag att följa utvecklingen inom bland annat it- och teleområdena. Myndigheten sammanställer därför statistik över konsumenters och företags problem inom dessa områden. Statistiken ger oss värdefull information om hur dessa marknader fungerar och statistiken redovisas årligen för regeringen. Statistiken hjälper oss även att planera vårt tillsynsarbete

PTS kan ingripa om en operatör bryter mot bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation. PTS kan dock inte ingripa i tvister mellan företag och enskilda.

Om du vill upplysa PTS om problem på på internet- och telemarknaderna kan du skicka ett e-brev till pts@pts.se

Informationen som du lämnar kan komma att användas i PTS tillsynsarbete. Om PTS bedömder att ditt problem inte faller in under PTS ansvarsområde kan du inte förvänta dig något svar från PTS.