Konsumentklagomål

PTS tar emot frågor och klagomål från konsumenter via telefon, e-post och brev. Klagomålen och frågorna registreras med uppgift om ämnesområde, underämne och operatör.

Genom klagomålen kan PTS få en uppfattning om vilka problem konsumenterna upplever för närvarande och var det finns behov av mer information eller andra åtgärder.

PTS kan dock inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål och tvister, utan konsumenterna kan i stället vända sig till Telekområdgivarna eller till kommunens konsumentvägledare. På Konsumentverkets webbplats finns mer information.

Samma klagomål kan ha registrerats mer än en gång, om konsumenten hört av sig via till exempel både telefon och e-post.

Har du frågor om statistiken eller vill ha mer detaljerad statistik kan du kontakta PTS avdelning för samhällsfrågor, 08-678 55 00.

Klagomålsstatistik per kvartal

(i pdf-format, öppnas i nytt fönster)

2016

Konsumentklagomål helår 2016

Konsumentklagomål kvartal 4 (oktober-december 2016)

Konsumentklagomål kvartal 3 (juli-september 2016)

Konsumentklagomål kvartal 2 (april-juni 2016)

Konsumentklagomål kvartal 1 (januari-mars 2016)

2015

Konsumentklagomål kvartal 4 (oktober-december 2015)

Konsumentklagomål kvartal 3 (juli-september 2015)

Konsumentklagomål kvartal 2 (april-juni 2015)

Konsumentklagomål kvartal 1 (januari-mars 2015)

2014

Konsumentklagomål kvartal 4 (oktober-december 2014)

Konsumentklagomål kvartal 3 (juli-september 2014)

Konsumentklagomål kvartal 2 (april-juni 2014)

Konsumentklagomål kvartal 1 (januari-mars 2014)


Klagomålsstatistik per månad/kvartal tidigare år

Klagomålsstatistik per år

(i pdf-format, öppnas i nytt fönster)


Hela året 2015
Hela året 2014 
Hela året 2013
Hela året 2012
Hela året 2011
Hela året 2010
Hela året 2009
Hela året 2008
Hela året 2007
Hela året 2006
Hela året 2005