Frågor PTS inte hanterar

Det kan vara svårt att veta till vem man ska vända sig med sin fråga. Vi får ofta frågor som egentligen hör hemma hos andra organisationer. Här tipsar vi om vart du kan vända dig.

 • Enskilda avbrott och störningar
  PTS har tillsyn över att operatörerna upprätthåller en grundläggande driftsäkerhet i sin verksamhet. Dock kan inte PTS agera vid störningar som drabbar enskilda abonnenter.

 • Köp av ringsignaler eller liknande innehåll
  Om du har problem med en tjänst som köpts med mobiltelefonen eller via Internet, kan du kontakta din lokala konsumentvägledare eller Etiska rådet för betalteletjänster, www.etiskaradet.se.

 • Oskäliga avtalsvillkor och marknadsföring
  Det är Konsumentverket som hanterar frågor om oskäliga avtalsvillkor och vilseledande marknadsföring. Om du upplever att en operatör tillämpar oskäliga avtalsvillkor eller har vilseledande marknadsföring, bör du vända dig till Konsumentverket, www.kov.se

 • Problem med e-postfunktionen
  Klagomål och frågor som rör e-postfunktionen, till exempel att e-post inte levereras, bör skickas till den berörda operatören. 

 • Problem med teleoperatörs kundtjänst
  Klagomål och synpunkter på en teleoperatörs kundtjänst bör i första hand skickas till den berörda operatören. PTS har inte någon tillsyn över kvaliteten hos eller tillgängligheten till teleoperatörernas kundtjänst.

 • Skräppost (spam)
  Konsumentverket hanterar frågor om marknadsföring, till exempel i form av så kallat skräppost (spam). Om du vill anmäla skräppost, bör du vända dig till Konsumentverket.

 • Strålning från mobiltelesystem
  Flera myndigheter har ansvar för frågeställningar som berör strålning från mobiltelesystem. Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som har huvudansvaret vad gäller strålning.

 • Störningar
  Om du har störningar på din tv, radio, mobiltelefon eller ditt bredband bör du kontakta din operatör.

 • Tvister med en operatör
  PTS ingriper inte i enskilda ärenden mellan en abonnent och en operatör. För att få hjälp med ett problem med en operatör kan du vända dig till Telekområdgivarna, www.telekomradgivarna.se.Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband. För att få en tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se. Om du är företagare kan du istället vända dig till tingsrätten för att få en tvist prövad.