Teleoperatörer

För att få driva telebolag i Sverige måste man vara anmäld till PTS innan man påbörjar verksamheten.

Alla som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning eller som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster måste anmäla sig.

Lista över alla anmälda teleoperatörer hittar du här.

 

Vanliga frågor om teleoperatörer

Vad ska jag göra om jag inte kommer fram/får något svar på telefon när jag söker den operatör som jag har valt?

Du kan t.ex. skriva brev, epost eller faxa till operatören. Glöm inte att ta kopior på brev och fax.

Varför finns det företag som agerar på marknaden som inte är anmälda hos PTS?

Det är bara företag som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om elektronisk kommunikation som är skyldiga att anmäla sig hos PTS.