Förändringar i tele- och bredbandsnäten

Operatörerna genomför löpande förändringar och uppgraderingar i sina tele- och bredbandsnät. Trenden är att traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten. Här berättar vi mer om utvecklingen och vad den innebär för dig som konsument.

Vad händer med det gamla, fasta telefonnätet?

Delar av det gamla, fasta telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, kommer att ersättas med fiber eller mobil teknik. Det innebär att Telia i vissa områden exempelvis ersätter vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet, och bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband. I vissa områden kan det också vara så att du behöver vända dig till en annan operatör än Telia för att få bredband eller telefoni. Telias förändringar påverkar även operatörer som hyr in sig i deras nät.

Om du är berörd kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen. Telia har i oktober 2015 lämnat in ett dokument till PTS som beskriver deras arbete. Mer information om förändringarna finns på Telias webbplats.

Får operatörerna göra förändringar i sina nät?

De operatörer som äger nät får göra förändringar i dem så länge de följer avtalsvillkoren för abonnemanget.

Vad har jag för rättigheter till telefoni och bredband?

Vi har en särskild sida på webbplatsen där du kan läsa mer om vilka rättigheter du har till telefoni och bredband.

Du kan även läsa mer om dina rättigheter hos Telekområdgivarna. Det är en självständig organisation som ger kostnadsfri och objektiv information och vägledning till konsumenter kring tele-, tv- och internetabonnemang.

Jag har blivit erbjuden en ersättningslösning för min telefoni/mitt bredband. Måste jag tacka ja?

Du kan välja telefoni och bredband från vilken operatör du vill, men det är förstås viktigt att du innan du tecknar avtal kontrollerar att du kan använda telefonin/bredbandet i din bostad. Fråga gärna om operatören har prova-på-erbjudanden.

Vad gör PTS?

PTS följer omställningarna i tele- och bredbandsnäten noga för att säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s, enligt lagen) och för att bevaka konsumenternas intressen. Detta är särskilt viktigt i glest bebyggda områden, där det fasta telenätet hittills varit den främsta anslutningsformen för telefoni och internet.

Har inte staten ansvar att ordna telefoni och bredband till alla?

Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni och bredband till hushåll och företag. Men för ett mycket litet antal hushåll kan det uppstå en situation där marknaden inte räcker till. I vissa fall kan PTS därför gå in och säkra telefoni genom upphandling. Det rör sig dock om undantagsfall och det är mycket få hushåll som inte kan få telefoni genom någon av de vanliga operatörerna. I dagsläget har PTS upphandlat telefoni till ett 10-tal hushåll.

Vad gäller grundläggande internet (minst 1 Mbit/s, enligt lagen) så har i dag de flesta hushåll och företag täckning av mobilt bredband via 4G eller satellit.

Jag vill veta mer om förändringarna i det gamla, fasta telefonnätet? Vem kan jag kontakta?

Telias webbplats kan du läsa mer om förändringarna i det fasta telefonnätet. Du kan även ringa Telias kundtjänst på telefon 90 200.