Frågor och svar

Det finns en del saker som du bör tänka på om du funderar på att välja bredbandstelefoni. 

Här får du svar på följande frågor:

Hur kan jag ringa med bredbandstelefoni?

Bredbandstelefoni kan se ut på många olika sätt. En vanlig lösning är att du får en liten dosa mellan bredbandsuttaget och telejacket som gör att du kan använda din vanliga telefon. Det finns också lösningar där du genom att använda ett program till din dator och ett headset eller speciallur till datorn kan ringa via internet till någon annan med telefonnummer. Det finns också lösningar som gör att du med ett program på din dator kan prata över internet med andra som är uppkopplade med samma program.

Vem kan ringa med bredbandstelefoni?

Du måste ha en bredbandsanslutning, till exempel ADSL via det vanliga telenätet eller bredbandsanslutning via kabel-tv-nätet. De flesta leverantörer erbjuder endast telefonitjänster till dig som redan har tillgång till deras nät, men det finns även fristående alternativa telefonitjänster.

Varför välja att ringa med bredbandstelefoni?

Kostnader

Största fördelen med att ringa via olika datatnät är att det kan bli betydligt billigare än att ringa via telenätet på vanligt vis. Du kan få lägre samtalspriser, både inom Sverige och för utlandssamtal. Månadsavgiften för anslutningen är också normalt sett lägre än för en vanlig anslutning till det fasta nätet. Tänk dock på att du måste betala för till exempel din bredbandsanslutning, även om vissa leverantörer erbjuder telefoni fristående från bredbandstjänsten.

En annan fördel är att du kan säga upp ditt fasta telefonabonnemang och endast ringa via andra nät såsom bredbandsnät eller kabel-tv. Men om du använder någon variant av xDSL som bredbandsuppkoppling, till exempel ADSL, kan du i vissa fall vara tvungen att ha kvar ditt telefonabonnemang. Kontrollera alltid med ditt telebolag och din eventuella bredbandsleverantör innan du säger upp det fasta abonnemanget.

Flyttbar telefoni

Det finns telefonilösningar som innebär att du kan ta med dig telefonitjänsten och ansluta den genom bredband till Internet, t.ex. när du är på resa. Detta är framförallt möjligt om du har en telefonilösning genom din dator. Vissa leverantörer erbjuder detta som enskild tjänst eller som komplement till sin fasta telefonitjänst.

Möjliga tilläggstjänster

Nya tilläggstjänster håller på att utvecklas inom bredbandstelefoni och andra nya sätt att ringa . Flera tjänster handlar om tal, bild och text och ligger därmed utanför de tjänster som finns inom den traditionella telefonin. Fråga leverantören vilka tjänster just den har.

Vad ska jag tänka på om jag vill ringa med bredbandstelefoni?

Jämför priser

Det är viktigt att jämföra totalkostnaden för bredbandstelefonin med den för vanlig fast telefoni, speciellt om man ringer utlandssamtal där vissa operatörer har låga priser. Även abonnemangskostnaden för bredbandstelefoni ska förstås vägas in, samt om det går att säga upp det traditionella fasta telefonabonnemanget. Läs mer om hur du gör för att jämföra priser och avtalsvillkor i avsnittet “Hur kan jag jämföra priser?” nedan.

Nummer och tilläggstjänster

Vanligtvis kan du ta med dig ditt gamla telefonnummer till din leverantör av bredbandstelefoni. Samma sak gäller i det omvända fallet, dvs. om du vill tillbaka till traditionell fast telefoni. Det kan dock finnas undantag, kontrollera gärna innan du byter.

Om du sagt upp ditt fasta telefonabonnemang för att istället använda dig av bredbandstelefoni måste du oftast betala för ett nytt fast abonnemang, om du återgår till ett sådant.

Fråga om nummerpresentation, olika spärrfunktioner och plustjänster fungerar. Alla leverantörer erbjuder inte alla dessa tjänster.

Ställ också frågor till leverantören om hur de garanterar överföringskvaliteten i nätet. Fråga då om det finns risk för användare med låg överföringshastighet att få problem med att använda telefonen då han eller hon samtidigt surfar eller skickar e-post.

Strömförsörjning

Bredbandstelefonin är beroende av strömförsörjning. Vid strömavbrott går det inte att ringa, om inga reservsystem kan ersätta den ordinarie strömförsörjningen. Vanlig fast telefoni är inte lika känslig för strömavbrott eftersom elförsörjningen sker via telenätet.

Nödsamtal

En annan fråga du bör ställa till telebolaget innan du väljer att gå över till bredbandstelefoni är om det går att ringa 112 till SOS Alarm och i så fall om de kan se varifrån du ringer. Om din tjänst är flyttbar, se ovan, och du kan ringa 112, kan SOS Alarm inte avgöra var du ringer ifrån. Detta behöver du veta, så att du tydligt kan meddela SOS Alarm var du befinner dig vid ett nödläge.

Förval funkar inte

Du kan inte göra förval, det vill säga ha dina samtal genom ett annat telebolag, om du har bredbandstelefoni, utan du ringer alltid med leverantören av din bredbandstelefoni.

Texttelefoner och andra speciella terminaler

Använder du till exempel en texttelefon, ett trygghetslarm eller ett uppringt modem är det inte säkert att terminalen fungerar om du byter till bredbandstelefoni. Fråga leverantören innan du byter om exempelvis analog texttelefoni fungerar i deras nät och om vilka krav som ställs för att det ska fungera. Fråga även om operatörens erbjudande möjliggör samtal via förmedlingstjänsten för texttelefoni, som PTS upphandlar.

Ljudkvalitet

Det är inte säkert att alla leverantörer av bredbandstelefoni erbjuder samma ljudkvalitet. Fråga gärna leverantören innan du byter om ljudkvaliteten är bättre, samma eller sämre än traditionell telefoni. Ljudkvaliteten kan vara särskilt viktig för dig som har en hörselnedsättning, eller som ofta ringer i en bullrig miljö.

Hemligt nummer

Om du har hemligt nummer hos ditt tidigare telebolag måste du begära att få hemligt nummer även hos det bolag du byter till. Ta noga reda på om ditt nya telebolag erbjuder detta innan du byter.

Granska avtalet

Granska avtalet noga innan du ingår det. Du bör särskilt titta på hur långa bindningstider som gäller, vad som händer om du säger upp avtalet innan bindningstiden gått ut, vilken ersättning du har rätt till om tjänsten du köpt inte fungerar och vilken service och support som du har rätt till.

Skriftligt avtal

Ett råd är att endast ingå skriftligt avtal, även om muntliga avtal gäller. Om du har skriftligt avtal är det lättare för dig om du får problem med telebolaget.

Många telefoni- och it-tjänster säljs genom telefonförsäljning. När du köper tjänster via telefon bör du be om säljarens namn och att få telefonnummer och adress till säljaren (kundtjänst) om du har följdfrågor eller vill ångra ditt köp. Be också om att få information om ångerrätten, som innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar om du köper varor och tjänster via internet, telefonförsäljning och hemförsäljning.

Hur kan jag jämföra priser?

Det är bra att jämföra priser och andra avtalsvillkor som till exempel bindningstid innan du bestämmer dig. Läs mer på sidan "Prisjämförelse".

Du kan också kontakta de telebolag du är intresserad av och göra en egen jämförelse.

Vad gör jag om det blir problem?

Om du får problem med din leverantör, till exempel får en felaktig räkning eller att din telefoni inte håller den kvalitet som ni avtalat om bör du i första hand kontakta leverantören för att reda ut detta.

Om du inte kan komma överens med din leverantör kan du kontakta Telekområdgivarna för att få hjälp. Du kan även få hjälp av konsumentvägledningen i din kommun.

Om du inte lyckas lösa problemet kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De kan pröva vissa tvister.

Om inte heller ARN kan hjälpa till kan du vända dig till allmän domstol.

Om du tycker att avtalsvillkoren är oskäliga eller att operatörens marknadsföring varit vilseledande kan du anmäla detta till Konsumentverket.

PTS vill gärna få information om problem på telemarknaden. Skicka då ett e-brev till pts@pts.se och beskriv ditt problem. PTS kan dock inte ge dig praktisk hjälp att driva dina eventuella tvister.

Var kan jag få mer information?

Telekområdgivarna erbjuder kostnadsfri information, vägledning och hjälp till tele- och internetkonsumenter.

Det finns också broschyrer om bredbandstelefoni och om andra viktiga ämnen, till exempel information om fast telefoni, mobiltelefoni och bredband. Allt informationsmaterial från PTS är gratis och kan beställas på info@pts.se eller 08-678 55 00.

Konsumentverket har en förteckning över alla konsumentvägledare i landet. Allmänna reklamationsnämnden är också en väg till hjälp för konsumenter.