Post

Postlådor på väggOavsett var man bor ska man ha tillgång till posttjänster till rimliga priser. Det är en av PTS uppgifter att se till att detta fungerar.

PTS tar också emot klagomål på postoperatörer och hanterar brev som en postoperatör inte kunnat dela ut.

Här får du svar på frågor samt information om: