Logotyp för Fejjan för alla

Facebook-tjänst för personer med dövblindhet

Tjänsten ”Fejjan för alla” stängs den 29 december 2015.
Läs mer på pts.se/fejjanforalla

Tidigare information om tjänsten "Fejjan för alla":

Personer med dövblindhet och andra personer med synnedsättning kan använda Facebook genom ett särskilt anpassat gränssnitt.

Tjänsten fungerar på smarta telefoner, surfplattor och datorer, eftersom den anpassar sig automatiskt efter vilken typ av terminal man använder.

Det vanliga Facebook-gränssnittet är för svårt att använda för personer med dövblindhet och andra svårt synskadade. Därför såg PTS ett behov av att ta fram ett mer användarvänligt gränssnitt som fungerar med hjälpmedel som skärmläsarprogram, punktskriftdisplay och förstoringsprogram.

Alla funktioner som finns på vanliga Facebook finns inte i tjänsten, men det viktigaste som att skriva status, skriva meddelanden till vänner, gå med i grupper och svara på events.

Utveckligen har skett i nära samarbete med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB). Personer med dövblindhet har varit med under hela utvecklingsprocessen och kontinuerligt testat tjänsten. Möjliga användare av Facebook-tjänsten är Sveriges 2 500 dövblinda, men även landets 100 000 synskadade.

Facebook-tjänst för personer med dövblindhet: www.fejjanforalla.se

Kontaktperson: Anders Franzén, projektledare: anders.franzen@pts.se