Bra att veta om internet

1. Vad är bredband? 
2. Hur skyddas min integritet på nätet?
3. Vad gör PTS för att alla ska kunna kommunicera digitalt, oavsett funktionsförmåga?

 

1. Vad är bredband?

Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. En bredbandsuppkoppling kan användas bland annat för att surfa på internet, se på tv eller att ringa.

Du kan få bredband på flera olika sätt. En fast bredbandsuppkoppling kan du få via till exempel kabel-TV-nätet eller via fibernät. Ett annat sätt är att få bredband via telefonjacket.

Läs mer om olika bredbandstekniker och andra tips inför val av bredband här.

 

2. Hur skyddas min integritet på nätet?

Integritet på internet innebär bland annat att information skickas på ett säkert sätt och skyddas mot att någon använder den fel.

PTS arbetar bland annat för säker och effektiv elektronisk kommunikation. Vi granskar att tele- och internetoperatörerna lever upp till de bestämmer som finns om hur information om individer och deras användning av internettjänster behandlas. Läs mer om det:

Hur skyddas min integritet på internet enligt lagen om elektronisk kommunikation?

Hur får operatörerna behandla och lagra uppgifter om mig?

När får operatörer lämna ut uppgifter om mig?

Vad är kakor och vad finns det för risker med dem?

En annan viktig lag på integritetsområdet är personuppgiftslagen. Datainspektionen ser till att den efterlevs. Läs mer hos Datainspektionen.

Upplever du att dina uppgifter har behandlats i strid med integritetsskyddsreglerna i lagen om elektronisk kommunikation får du gärna rapportera det till PTS. Kontakta oss genom att mejla till pts@pts.se eller ringa 08-678 55 00.  Läs mer om vad PTS gör och inte gör i konsumentfrågor.

 

3. Vad gör PTS för att alla ska kunna kommunicera digitalt, oavsett funktionsförmåga?

PTS förser samhället med information och verktyg som ger fler människor tillgång till digitaliseringen. Exempel på sådana verktyg är bildtelefoni, texttelefoni, teletal och tillgänglig bio.

För att så många som möjligt ska kunna använda it, telefoni och post upphandlar och tillhandahåller PTS tillgängliga kommunikationstjänster. Läs mer om tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning.

PTS vill även bidra till att skapa nya och fler kommunikationsmöjligheter för målgrupper som inte kan använda dagens lösningar. Läs om våra innovationstävlingar och annat som vi gör för att göra kommunikation tillgänglig för fler.