Utbildning

Det krävs kunskap inom flera olika områden för att arbeta med bredbandsutbyggnad.

Genom utbildningsinsatser bidrar vi med kunskap om främjandearbete, regelverk, tekniker, marknaden, konkurrensfrågor, robusthet och nätsäkerhetsfrågor. Vi erbjuder bland annat:

  • Utbildning av länsstyrelserna i bredbandsfrågor
  • Utbildningspaket för regionala och lokala aktörer i bredbandsfrågor

Ett exempel på utbildningspaket är PTS Bredbandsskola, som

  • är ett utbildningsprogram som består av en serie föreläsningar och praktiska moment, riktade till personer som i sin tjänst inom offentlig förvaltning arbetar med att främja utbyggnad av snabbt bredband i hela landet.
  • utgår ifrån PTS sektorsansvar och de regionala bredbandskoordinatorernas uppdrag.
  • har syftet att skapa en gemensam plattform i form av kunskap, verktyg och terminologi.
  • genomförs för första gången under våren 2016. Inbjudna deltagare är då de regionala bredbandskoordinatorerna.

 

Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: landsbygd@pts.se
Övriga frågor: pts@pts.se