Information

Denna information kan användas som underlag för att ta fram bredbandstrategier, planera utbyggnad av bredband och andra insatser som kan främja utbyggnaden av bredband runt om i landet.

Innehåll på denna sida

Analyser

E-tjänster

Statistik

Vägledningar

Analyser

Sammanställning av länens utveckling på bredbandsområdet

Sammanställning av stödmedel samt prognostisering av efterfrågan

PTS har gjort en pilotstudie om lösningar för snabbt bredband i glesbefolkade områden

PTS marknadsanalys för bredbandsstöd till landsbygden 2016

PTS marknadsanalys för bredbandsstöd till landsbygden 2015

E-tjänster

Bredbandskartan finns information om var det finns fiber i Sverige.

Information för att undvika avgrävning samt förenkla planering och samordning av grävarbeten, och därmed sänka kostnader finns på Ledningskollen.

Statistik

PTS följer varje år upp tillgången till bredband i Sverige i bredbandskartläggningen. Kartläggningen visar tillgången till fiber, kabel-tv, xDSL och trådlöst bredband där folk bor och arbetar. Ta del av statistiken i PTS statistikportal.

PTS har tagit fram en rapport om mobiltäckningen.

PTS följer varje år upp utvecklingen och målen i regeringens bredbandsstrategi. Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2015.

Underlag för att göra egna analyser av utbyggnaden av olika infrastrukturer, se bredbandsstatistik på PTS e-tjänst Statistikportalen.

Information om utvecklingen i Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv, se senaste prisrapporten på Statistikportalen. 

Vägledningar

Vägledning för hur bredbandstillgång kartläggs.

Vägledning för att bygga robusta nät.

I foldern Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet finns rekommendationer från PTS, Sveriges kommuner och landsting och Konkurrensverket.

 

Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: landsbygd@pts.se
Övriga frågor: pts@pts.se