Utan bredband? Anmäl dig till PTS

PTS har genom täckningskravet i 800 MHz-bandet möjlighet att identifiera och säkerställa utbyggnad av mobilt bredband för de fasta bostäder och företag som saknar möjlighet att teckna bredbandsabonnemang om minst 1 Mbit/s.

Alla fasta bostäder och företag som saknar möjlighet att teckna bredbands­abonnemang, fast eller mobilt, har rätt att stå med på en lista, som PTS årligen skickar till telebolagen. PTS hoppas att adresserna på listan därigenom ska få möjlighet till bredband i samband med utbyggnaden av de befintliga och framtida näten. Som bostad räknas inte en tillfällig bostad, exempelvis ett fritidshus.

Att namnet står med på listan till telebolagen innebär endast att bolagen får information om att bostaden eller företaget saknar bredband. Det betyder inte att de som står på listan på något sätt förbinder sig till att teckna ett bredbandsabonnemang eller att telebolagen garanterar att bygga i anslutning till adressen. Att stå med på listan ökar dock chansen för att fastigheten kommer att omfattas av täckning för bredband i framtiden.

Vad är bredband?

Som bredband räknas här en internetuppkoppling med en bithastighet på minst 1 Mbit/sekund*. Uppkopplingen kan vara antingen fast (via till exempel telejacket eller fiber) eller mobil (via mobilnätet). Ibland kan det behövas en antenn på utsidan av huset för att få bredbandstäckning.

Här kan du anmäla dig till PTS lista

Om din bostad eller ditt företag saknar möjlighet till bredband kan du fylla i ett webbformulär för att komma med på PTS lista.

- för bostäder

- för företag/organisationer    

Bakgrund

Telebolagen bygger nu ut mobilnäten med 4G. Det kommer att leda till att fler får tillgång till snabbt mobilt bredband.

PTS har auktionerat ut tillstånd för frekvenser som tidigare användes för analog marksänd tv (800 MHz-bandet). Dessa frekvenser är lämpliga för snabbt mobilt bredband med god täckning.

Telebolagen som tilldelades frekvenser var Tre, Telia Sonera och Net4Mobility, som är ett bolag som Tele2 och Telenor äger gemensamt. Bolagen får själva bestämma var de ska bygga täckning.

Det tillstånd som Net4Mobility tilldelades innehåller ett täckningskrav, vilket innebär att de måste bygga ut bredband för 300 miljoner kronor i områden där inget annat telebolag bygger bredband. Det är dock inledningsvis Net4Mobility själva som avgör i vilka av dessa områden de väljer att bygga utifrån en lista med adresser som Net4Mobility får varje år från PTS.

PTS kan i dag inte säkert säga hur många bostäder och företag som saknar möjlighet till bredbandsuppkoppling, och inte heller hur många av dessa som kan få bredband till följd av täckningskravet. Net4Mobility ska dock fortsätta att bygga bredband så länge PTS har adresser på listan och det finns pengar kvar av de 300 miljoner kronorna.

Om ett namn kommer med på den lista PTS nu sammanställer ökar möjligheterna för att nätet kommer att byggas i anslutning till aktuell adress. Hittills har PTS identifierat ca 650 fasta bostäder och företag som ska täckas.

_______________

* Med 1 Mbit/sekund menas
- att bithastigheten under ett dygn vid någon tidpunkt uppgår till lägst 1 Mbit/s nedlänk
- att genomsnittshastigheten under ett dygn uppgår till lägst 750 kbit/s nedlänk
- att genomsnittshastigheten under fyra sammanhängande timmar då hastigheten är som lägst uppgår till lägst 500 kbit/s nedlänk.

Utbyggnad relaterad till utbyggnadskravet

På kartan nedan illustreras de mobilsiter i 800-bandet som N4M har byggt eller hyrt in sig i för att skapa täckning åt de hushåll som inte har/hade tillgång till 1Mbit/s. Kartan visar status i maj 2015. För att förstå vad kartan visar måste följande tas i beaktning:

  • Gröna markeringar visar driftsatta mobiltelefonsiter, dessa kan vara inhyrda hos annan operatör eller nybyggda.
  • Röda markeringar visar området där N4M planerar att bygga nya mobiltelefonsiter, platserna och antalet kan komma att variera beroende på hur byggprocessen fortskrider.
  • Kartan visar enbart mobilsiter som är relaterade till utbyggandskravet, den kommersiella utbyggnaden i 800-bandet syns inte på kartan.

Enligt N4M kommer utbyggnaden relaterad till täckningskravet ge 1Mbit/s åt ca 500 stycken hushåll/verksamhetställen från den lista som PTS har skickat till N4M. Självfallet kommer täckningen även kunna nyttjas till bredband till andra hushåll/verksamhetställen i områden där N4M har byggt ut.