Quadracom avvecklar bredband via telejacket

Quadracom (numera dotterbolag till Telia Sonera) äger infrastruktur som ger bredband via telejacket. Bolaget har beslutat att avveckla delar av sitt nät med start i slutet av juni 2015. Mellan 5 000 och 7 000 kunder berörs, främst i Dalarnas, Jämtlands och Värmlands län. Samtliga dessa kunder bedöms kunna få internetuppkoppling på annat sätt, främst genom mobila lösningar.   

PTS följer ärendet noga och för en dialog med Telia Sonera och Quadracom. Myndighetens viktigaste roll är att säkerställa att kunderna i god tid ska få information om förändringen och vilka alternativ som finns. PTS har skrivit till de operatörer som säljer bredband i Quadracoms nät. I brevet uppmanar vi operatörerna att ge information till sina kunder senast tre månader innan tjänsten avslutas.

För att undvika att kunder stängs av utan föregående information kommer även Quadracom att skicka ett brev till de adresser som berörs. Denna information kommer att skickas minst en månad innan tjänsten upphör.