Strategisk agenda

I den strategiska agendan tydliggör vi på PTS vår bild av omvärlden och våra strategiska mål för de närmaste tre åren.

Den strategiska agendan innehåller ett antal strategiska mål som visar vartåt myndigheten strävar under de närmaste åren.

I samband med varje mål redogör PTS för aktiviteter som vi ska genomföra under innevarande år för att bidra till att målet uppnås.

Agendan innehåller också en omvärldsbild, som beskriver trender som vi bedömer får stor påverkan på marknaden och PTS under samma period.