Medarbetare till kansliet för regeringens digitaliseringsråd

2017-07-31

Vill du vara med och bidra till att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter? Nu när vi bygger upp kansliet för regeringens digitaliseringsråd behöver vi en bra mix av olika kompetenser. Kanske kan du bli en av dem som är med och förverkligar regeringens digitaliseringsstrategi.

Kansliet är placerat hos Post- och telestyrelsen, PTS. Myndigheten arbetar för att alla ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Hos oss får du verka i en innovativ och kreativ miljö, med uppgifter som präglas av den snabba teknikutvecklingen.

Vi tar väl hand om våra medarbetare och låter dem växa och utvecklas. Detta är också några av anledningarna till att vi har utnämnts till Sveriges modernaste myndighet.

Vad ska jag arbeta med?

Regeringen inrättade under våren 2017 ett digitaliseringsråd under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson. Samtidigt gav regeringen PTS i uppdrag att stödja rådets arbete genom att inrätta och driva ett kansli för administration och analys.

Syftet med Digitaliseringsrådet är att bidra till bättre samordning och ett effektivt genomförande av regeringens digitaliseringspolitik med det övergripande målet att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta kommer du som medarbetare på digitaliseringskansliet vara med att bidra till.

I uppdraget ingår att följa utvecklingen jämfört med andra länder och i förhållande till regeringens strategi Ett hållbart digitaliserat Sverige, att på olika sätt främja utvecklingen mot regeringens mål samt att vid behov föreslå konkreta åtgärder. 

Som medarbetare på kansliet kommer du att få vara med att starta upp, utveckla, och driva enhetens verksamhet. Det innebär att du och dina kollegor bland annat ska:

 • bistå Digitaliseringsrådet och dess eventuella arbetsgrupper i att uppfylla sitt uppdrag
 • göra kvalificerade utredningar på området samt kvalitativa och kvantitativa utvärderingar
 • samverka brett med såväl interna som externa aktörer
 • förbereda och organisera möten för Digitaliseringsrådet och dess arbetsgrupper samt ta fram och föredra underlag för diskussioner och beslut
 • bidra till att digitaliseringens möjligheter synliggörs och diskuteras exempelvis genom att genomföra seminarier

Vem söker vi?

Vi söker fyra medarbetare med universitets- eller högskoleutbildning med för tjänsterna relevant inriktning. Eftersom en stor del av tjänsterna innebär utredningsarbete, rapportskrivning och kontakt med interna och externa aktörer ser vi även att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.  

Enheten är under uppbyggnad. Inriktningen är att enheten ska bestå av en chef och fyra medarbetare med olika kompetenser som kompletterar varandra. För att bygga en bra sammansättning har vi många kompetenser som är meriterande för tjänsterna:

 • god kännedom om digitaliseringens möjligheter och dess inverkan på samhällsutvecklingen
 • god kännedom om marknaden för elektronisk kommunikation
 • god kännedom om organisationer och aktörer som verkar på området
 • projektledar-/ledarskaps-/samverkansutbildning eller motsvarande
 • erfarenhet från arbete inom regeringskansliet, statlig utredning eller motsvarande
 • erfarenhet av samverkan mellan olika typer av aktörer
 • erfarenhet av arbete med omvärldsbevakning
 • erfarenhet av insamling och analys av data samt arbete med indikatorer
 • erfarenhet av arbete med kommunikationsfrågor

Att följa, försöka förstå och visa på digitaliseringen och hur dess möjligheter tas tillvara med stöd av data, analys, statistik och indikatorer är centralt i arbetet. Vi tror att minst en av er kommer att vara duktig på och intresserad av att driva på detta arbete.   

Som person är du ansvarstagande och driven. Du har en pragmatisk och prestigelös inställning och ser ofta lösningar och möjligheter. Vidare har du en god samarbetsförmåga och tycker om att kommunicera med andra människor, både internt och externt.  

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att bidra till vår kultur förväntas alla PTS-medarbetare ha välutvecklade förmågor kring flexibilitet, initiativrikedom och samarbete. Då kan vi utveckla verksamheten och trivas tillsammans. 

Var på PTS ska jag jobba?

Enheten hör till PTS stab och utgör ett kansli åt regeringens Digitaliseringsråd. Mer information finns på www.digitaliseringsradet.se

Hur är det att jobba på PTS?

Hos oss får du jobba på en modern myndighet med ett meningsfullt uppdrag, till nytta för samhället. Vi är angelägna om att våra medarbetare mår bra och har förutsättningar att uppnå goda arbetsresultat. Vi har intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och tillgång till kompetensutveckling för alla. Friskvård är en del av arbetet och vi värdesätter en god balans mellan arbete och fritid.

Vi annonserar fyra tillsvidareanställningar med normalt inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse.

Hur ansöker jag?

Välkommen med din ansökan till jobba@pts.se senast 27 augusti 2017. Uppge diarienummer 17-7938 i ämnesraden.

För mer information kontakta enhetschef Nils Hertzberg, 08-678 57 60 eller HR-specialist Camilla Denijs, 08-678 58 01, tillgänglig från och med den 21 augusti. Vill du komma i kontakt med någon från personalavdelningen innan dess når du oss via PTS växel på 08-678 55 00.

För kontakt med våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer maila till saco@pts.se eller st@pts.se