Om PTS.

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio.

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

PTS har fyra övergripande mål:

PTS generaldirektör är Dan Sjöblom.