Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS vill ha synpunkter på uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2015-03-18

Inbjudan till operatörsmöte angående samråd av termineringspriset för samtal till mobilnäten

2015-03-10 Anmälan senast 17 mars 2015.

Störningarna i mobilnäten avhjälpta

2015-02-23

Störningar på mobiltelefonin

2015-02-23

Allt bättre förutsättningar för svenskars mobilanvändning utomlands

2015-02-17 Svenska priserna för att ringa med mobilen utomlands ligger under EU:s pristak.

Stora prisskillnader på fiberanslutningar och internet via fiber

2015-02-13 Prisskillnaderna och svårigheten att överblicka vad olika erbjudanden innehåller är ett stort konsumentproblem just nu.

Nya regler ska säkerställa långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete

2015-01-26 PTS föreslår nya regler om driftsäkerhet. Sista dag för synpunkter är den 23 februari 2015

Mest klagomål på avbrott

2015-01-09 Avbrott i telefoni- och bredbandstjänster är det PTS fått flest klagomål på under slutet av 2014.

Tydligare täckningskartor

2015-01-07 Från och med i år ska mobiloperatörernas täckningskartor bli enklare att förstå.

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera angående LLUB

2014-12-18 Gäller prissättning av LLUB-tjänster under 2007 och 2008.