Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Konkurrensen i accessnätet

2003-05-19

Förslag rörande nätinterna telefonnummer och nummer för SMS-tjänster

2003-04-11

TEMO-undersökningar om bygglovshandläggningen av 3G-master

2003-04-07

Att använda 3G - en broschyr om ny mobiltelefoni

2003-04-03

Förslag om reservering av nummerserier för tjänster av samhällsviktig karaktär

2003-04-02