Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Faktablad om samlokalisering

2003-06-18

Konkurrensen i accessnätet

2003-05-19

Förslag rörande nätinterna telefonnummer och nummer för SMS-tjänster

2003-04-11

TEMO-undersökningar om bygglovshandläggningen av 3G-master

2003-04-07

Att använda 3G - en broschyr om ny mobiltelefoni

2003-04-03

Förslag om reservering av nummerserier för tjänster av samhällsviktig karaktär

2003-04-02

Sida 72 av 72
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72