Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Bahnhof ska lämna ut uppgifter till Polisen

2016-03-31 PTS förelägger företaget.

Programmet för PTS marknadsdag klart

2016-03-10 PTS marknadsdag den 21 april bjuder på spännande frågor och talare.

PTS granskar sms-incident hos Telenor

2016-03-02 PTS inleder tillsyn av en integritetsincident hos Telenor.

Bahnhof ska lämna ut uppgifter till Polisen

2016-02-25 PTS underrättar Bahnhof om att de ska lämna ut uppgifter om abonnemang när brottsbekämpande myndigheter begär ut uppgifterna och har en brottsmisstanke.

PTS marknadsdag 2016 – tema framtid

2016-02-25 Nu kan du anmäla dig till årets marknadsdag!

Samråd om reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta för mobilnät

2016-02-08 Synpunkter ska ha inkommit senast den 29 februari 2016.

Fulsälj åter i topp i PTS klagomålsstatistik

2016-01-21 Fulsälj kvar i topp när PTS redovisar konsumentklagomålen för fjärde kvartalet 2015.

Senarelagt operatörsmöte om reviderad kalkylmodell för mobilnät

2016-01-13

Inbjudan till operatörsmöte och samråd kring reviderad kalkylmodell för mobilnät och termineringspriset för samtal till mobilnät

2015-12-18 Anmälan om deltagande senast 15 januari 2016.

PTS marknadsdag äger rum den 21 april

2015-12-18 Boka in dagen redan nu!