Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband

2008-01-30 Rapport från PTS med nyckeltal och beräkningar för de av PTS reglerade produkterna LLUB, samtrafik och grossistprodukten för telefonabonnemang.

Ovädret är över - de elektroniska kommunikationerna fungerar normalt

2008-01-20 De flesta skadorna på el- och teleledningar är reparerade efter ovädret.

Ovädret har kulminerat - måttliga störningar på elektroniska kommunikationer

2008-01-19 Ovädret över Götaland på lördagen blev inte fullt så kraftigt som man först befarat.

Risk för oväder i helgen – elektroniska kommunikationer kan påverkas

2008-01-18 SMHI varnar för oväder i främst Götaland i helgen. Det finns risk för avbrott i elförsörjningen, vilket även påverkar elektroniska kommunikationer.

Lebara ska portera nummer på begäran av sina abonnenter

2008-01-17 Lebara, som säljer kontantkort för telefoni, är skyldigt att efter begäran lämna över telefonnummer då abonnenter byter operatör, enligt en underrättelse från PTS.

Regeringen lämnar lagförslag om funktionell separation till lagrådet

2008-01-17 Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss av det lagförslag som baseras på PTS rapport "Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation".

PTS beslutar i tvist om prissättning av produktbyte i telestation

2008-01-16 Telia Sonera har rätt att debitera Telenor AB och B2 Bredband AB ett pris om högst 141 kronor som engångsavgift när bolagen byter från produkten delad ledning till hel ledning, enligt ett tvistlösningsbeslut från PTS.

Enklare för konsumenter att jämföra priser

2007-12-17 Idag lanseras nya Telepriskollen, en webbtjänst som hjälper konsumenter att jämföra priser för mobiltelefoni, fast telefoni och Internet.

Hjälpsökande barn - nytt telefonnummer

2007-12-10 Nu finns möjlighet för organisationer att ansöka om nummer för att erbjuda en Europaharmoniserad tjänst av samhälleligt värde.

Kammarrätten fastställer PTS prisreglering i fasta och mobila nät

2007-12-06 Kammarrätten beslutade den 5 december i en dom att PTS föreläggande mot Telia Sonera som gäller företagets prissättning av samtrafik i det fasta nätet står sig.