Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Konvergens och nästa generations nät – så fokuserar PTS

2008-04-25 Det pågår en utveckling mot att elektroniska kommunikationsnät övergår till att vara helt eller delvis IP-baserade.

Reviderad modell för att beräkna samtrafikpriser i fasta nät

2008-04-24 PTS har beslutat om en reviderad modell för att beräkna det kostnadsorienterade priset för samtrafik i fasta nät.

TeliaSonera måste sänka priset på Skanova Accesskapacitet med 30 procent

2008-04-23 TeliaSonera ska sänka sitt pris gentemot Tele2 på produkten Skanova Accesskapacitet med cirka 30 procent, enligt ett tvistlösningsbeslut från PTS.

Inbjudan till möte i Nummerforum

2008-04-10 Mötet äger rum torsdagen den 24 april 2008 kl. 09:30 - 12:00.

Föreskrift från PTS ska göra det enklare att hitta nödställda

2008-04-07 För nödsamtal till 112 ska teleoperatörerna tillhandahålla lokaliseringsuppgifter. Det föreslår PTS i en ny föreskrift som i dag skickas på remiss till de svenska teleoperatörerna.

Regeringsrätten kommer inte att pröva beslut på samtrafikområdet

2008-03-20 Regeringsrätten har den 17 mars 2008 beslutat att inte ta upp ett antal mål på samtrafikområdet till prövning.

Fast mobiltjänst håller inte måttet – Telia Sonera måste vidta åtgärder

2008-03-19 Senast den 2 juni 2008 måste Telia Sonera ha vidtagit åtgärder som leder till att det under normala förhållanden alltid går att ringa och ta emot samtal, faxa och använda Internet, enligt en underrättelse från PTS.

Lagförslag om funktionell separation till riksdagen

2008-03-18 Regeringen lämnade idag sin proposition med lagändringar som ska möjliggöra funktionell separation av en vertikalt integrerad operatör till riksdagen.

Regeringen föreslår stärkta möjligheter för konsumenter att kontrollera sina telekostnader

2008-03-14 Regeringen kommer inom kort att lämna en proposition om ändringar i lagen om elektronisk kommunikation till riksdagen.

Teracoms priser för överföring av digital tv och analog ljudradio ska vara kostnadsorienterade

2008-03-13 PTS underrättar idag Teracom om nivån på de kostnadsorienterade priser företaget ska hålla för att efterleva sina skyldigheter på marknaderna för överföring av digital tv och analog ljudradio via marknät.