Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS kräver automatiserat gränssnitt för smidigare hantering av fasta abonnemang

2008-07-03 Stödsystemet (NBTAB) för Telia Soneras grossistprodukt för telefonabonnemang ska ha ett automatiserat gränssnitt som är åtkomligt för andra operatörer, enligt en underrättelse från PTS.

PTS kräver bättre information från Telia Sonera om tillträde till kopplingsskåp

2008-06-26 Andra operatörer behöver informationen för att kunna besluta om investeringar.

Bättre skydd mot höga telefonräkningar

2008-06-24 Från och med 1 juli ska alla abonnenter kostnadsfritt kunna välja två olika spärrtjänster till sitt telefonabonnemang för att enklare kunna kontrollera sina telefonikostnader.

Ingen reglering på marknaden för svart fiber - ny analys våren 2009

2008-06-18 Andra åtgärder än konkurrensreglering med PTS verktyg behövs för att åtgärda problemen på marknaden för svart fiber.

PTS redovisar regeringsuppdrag om precision i beslut

2008-06-13 PTS redovisar hur kommande beslut ska få större precision och tydlighet.

Nya priser för terminering av röstsamtal i mobilnät från 1 juli

2008-06-13 Från och med den 1 juli gäller nya reglerade priser för terminering av röstsamtal i mobilnät. Det pris som gäller för mobiloperatörerna Telia Sonera, Tele2, Telenor och Tre är 43 öre per minut.

Ring med eurotaxa när du semestrar inom EU

2008-06-10 Förra sommaren infördes ett pristak för att ringa och ta emot mobilsamtal inom EU och vissa andra länder, så kallad eurotaxa.

Lagändring ger möjlighet för PTS att besluta om uppdelning av nät- och tjänsteverksamhet inom Telia Sonera

2008-06-05 Riksdagen beslutade i dag om de lagändringar som ger PTS en möjlighet att besluta om eller godta ett frivilligt åtagande om så kallad funktionell separation. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2008.

Telia Sonera ska utöka sitt utbud av bitströmsprodukter

2008-06-05 Telia Sonera ska senast den 1 juli 2008 tillhandahålla bitströmsprodukter som ger grossistkunderna möjligheten att erbjuda ett produktutbud som motsvarar Telia Soneras egna slutkundsprodukter.

Tre operatörer följer inte reglerna om specificerad räkning

2008-05-21 Operatörerna Tre, Telenor och Verizon redovisar inte alla uppgifter som ska finnas med på en specificerad telefonräkning.