Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS publicerar tidplan för uppdatering av hybridmodellen för det fasta nätet

2008-08-27

Nya priser för internationell roaming

2008-08-20 Den 30 augusti ska slutkunds- och grossistpriserna för reglerade roamingsamtal sänkas, enligt förordningen om internationell roaming.

Sänkta priser när du ringer inom EU

2008-08-20 I juli 2007 infördes ett pristak för att ringa och ta emot mobilsamtal inom EU och vissa andra länder, så kallad eurotaxa. Den 30 augusti sänks priserna ytterligare.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser för fast telefoni

2008-07-17 PTS förelägger Telia Sonera om att bolaget måste sänka samtrafikpriserna i det fasta telenätet.

PTS kräver automatiserat gränssnitt för smidigare hantering av fasta abonnemang

2008-07-03 Stödsystemet (NBTAB) för Telia Soneras grossistprodukt för telefonabonnemang ska ha ett automatiserat gränssnitt som är åtkomligt för andra operatörer, enligt en underrättelse från PTS.

PTS kräver bättre information från Telia Sonera om tillträde till kopplingsskåp

2008-06-26 Andra operatörer behöver informationen för att kunna besluta om investeringar.

Bättre skydd mot höga telefonräkningar

2008-06-24 Från och med 1 juli ska alla abonnenter kostnadsfritt kunna välja två olika spärrtjänster till sitt telefonabonnemang för att enklare kunna kontrollera sina telefonikostnader.

Ingen reglering på marknaden för svart fiber - ny analys våren 2009

2008-06-18 Andra åtgärder än konkurrensreglering med PTS verktyg behövs för att åtgärda problemen på marknaden för svart fiber.

PTS redovisar regeringsuppdrag om precision i beslut

2008-06-13 PTS redovisar hur kommande beslut ska få större precision och tydlighet.

Nya priser för terminering av röstsamtal i mobilnät från 1 juli

2008-06-13 Från och med den 1 juli gäller nya reglerade priser för terminering av röstsamtal i mobilnät. Det pris som gäller för mobiloperatörerna Telia Sonera, Tele2, Telenor och Tre är 43 öre per minut.