Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Störningar i Telias mobilnät i hela landet

2008-05-16

Bristande information från Telia Sonera om tillträde till kopplingsskåp

2008-05-15 Telia Sonera måste på begäran från annan operatör lämna nödvändig information för tillträde till kopplingsskåp, enligt en underrättelse från PTS.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser för fast telefoni

2008-05-09 PTS underrättar i dag Telia Sonera om att bolaget måste sänka samtrafikpriserna i det fasta telenätet.

PTS vill införa ångerrätt även vid försäljning på stan

2008-04-29 Allt fler klagomål som kommer in till PTS rör marknadsföring av telefonitjänster.

Konvergens och nästa generations nät – så fokuserar PTS

2008-04-25 Det pågår en utveckling mot att elektroniska kommunikationsnät övergår till att vara helt eller delvis IP-baserade.

Reviderad modell för att beräkna samtrafikpriser i fasta nät

2008-04-24 PTS har beslutat om en reviderad modell för att beräkna det kostnadsorienterade priset för samtrafik i fasta nät.

TeliaSonera måste sänka priset på Skanova Accesskapacitet med 30 procent

2008-04-23 TeliaSonera ska sänka sitt pris gentemot Tele2 på produkten Skanova Accesskapacitet med cirka 30 procent, enligt ett tvistlösningsbeslut från PTS.

Inbjudan till möte i Nummerforum

2008-04-10 Mötet äger rum torsdagen den 24 april 2008 kl. 09:30 - 12:00.

Föreskrift från PTS ska göra det enklare att hitta nödställda

2008-04-07 För nödsamtal till 112 ska teleoperatörerna tillhandahålla lokaliseringsuppgifter. Det föreslår PTS i en ny föreskrift som i dag skickas på remiss till de svenska teleoperatörerna.

Regeringsrätten kommer inte att pröva beslut på samtrafikområdet

2008-03-20 Regeringsrätten har den 17 mars 2008 beslutat att inte ta upp ett antal mål på samtrafikområdet till prövning.