Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Inbjudan till hearing för operatörer

2008-10-23 PTS bjuder in operatörer till hearing med anledning av det formella samrådet avseende SMP-beslut för Fast tillträde och Fast samtrafik.

PTS förelägger Telia Sonera att automatisera gränssnitt för programsystem

2008-10-22

Tvistlösningsbeslut om samtrafikpriser mellan Telia Sonera och Tele2

2008-10-08 PTS har idag meddelat ett tvist­lösnings­beslut mellan Tele2 och Telia Sonera.

Inbjudan till möte i Nummerforum

2008-10-02 PTS inbjuder till möte i Nummerforum 16 oktober 2008.

Uppdaterad hybridmodell för kostnadsorienterad ersättning

2008-09-25 I dag publicerar PTS ett utkast till uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet för 2009.

PTS förelägger TeliaSonera att lämna ut nödvändig information

2008-09-02 PTS har idag förelagt TeliaSonera att bolaget ska lämna ut nödvändig information från underentreprenörer om felavhjälpning av hel ledning.

PTS publicerar tidplan för uppdatering av hybridmodellen för det fasta nätet

2008-08-27

Nya priser för internationell roaming

2008-08-20 Den 30 augusti ska slutkunds- och grossistpriserna för reglerade roamingsamtal sänkas, enligt förordningen om internationell roaming.

Sänkta priser när du ringer inom EU

2008-08-20 I juli 2007 infördes ett pristak för att ringa och ta emot mobilsamtal inom EU och vissa andra länder, så kallad eurotaxa. Den 30 augusti sänks priserna ytterligare.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser för fast telefoni

2008-07-17 PTS förelägger Telia Sonera om att bolaget måste sänka samtrafikpriserna i det fasta telenätet.