Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS stödjer förslag om utökad ångerrätt

2008-11-27 EU-kommissionen föreslår ångerrätt även vid gatuförsäljning. PTS stödjer förslaget.

PTS avslår Telenors begäran om tillsyn

2008-11-21 Telenor hade begärt att PTS skulle förelägga Telia Sonera att omedelbart upphöra att förmedla samtrafik från Dataphone till Telenors nät.

Telemars samtals- och Internet­tjänster är anmälnings­pliktiga

2008-11-05 PTS har idag beslutat att de samtals- och Internet­tjänster som bolaget Telemar tillhandahåller genom satellitnät är anmälnings­pliktiga.

Beslut att öppna nya nummerserier för mobiltelefonitjänster

2008-10-28 PTS har beslutat att öppna abonnentnummerserierna 0 – 9 i 072-serien för mobiltelefonitjänster.

Inbjudan till hearing för operatörer

2008-10-23 PTS bjuder in operatörer till hearing med anledning av det formella samrådet avseende SMP-beslut för Fast tillträde och Fast samtrafik.

PTS förelägger Telia Sonera att automatisera gränssnitt för programsystem

2008-10-22

Tvistlösningsbeslut om samtrafikpriser mellan Telia Sonera och Tele2

2008-10-08 PTS har idag meddelat ett tvist­lösnings­beslut mellan Tele2 och Telia Sonera.

Inbjudan till möte i Nummerforum

2008-10-02 PTS inbjuder till möte i Nummerforum 16 oktober 2008.

Uppdaterad hybridmodell för kostnadsorienterad ersättning

2008-09-25 I dag publicerar PTS ett utkast till uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet för 2009.

PTS förelägger TeliaSonera att lämna ut nödvändig information

2008-09-02 PTS har idag förelagt TeliaSonera att bolaget ska lämna ut nödvändig information från underentreprenörer om felavhjälpning av hel ledning.