Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Färre klagomål till PTS under 2008

2009-03-24 Totalt inkom 1754 klagomål till PTS under 2008. Det är en minskning med nästan 30 procent.

PTS fattar beslut i tvister om ersättning för utlämnande av abonnentuppgifter

2009-03-19 PTS fastslår i två tvistlösningsbeslut vilken ersättning Infodata och Itesco ska betala till TeliaSonera för att bolaget lämnar ut uppgifter om abonnenter i det fasta respektive mobila nätet.

Telia Sonera föreläggs om debitering av hel ledning

2009-03-11 PTS förelägger idag Telia Sonera att endast debitera den lägsta engångsavgiften när operatörer beställer hel ledning till hushåll.

PTS presenterar målbild för samtrafiken

2009-03-09 PTS presenterar idag rapporten ”Målbild samtrafik” där myndighetens målbild för samtrafikområdet ihop med föreslagna åtgärder för att nå målbilden beskrivs.

Operatörer inbjuds till samråd om uppdatering av mobil LRIC

2009-02-27 SMP-operatörerna TeliaSonera, Tele2, Telenor och Hi3G får idag ta del av sina respektive kalkyler och inkomma med synpunkter på uppdateringen inom sex veckor.

PTS förelägger Telia Sonera om samtrafikpriser

2009-02-25 PTS förelägger idag Telia Sonera att bolaget måste sänka samtrafikpriserna i det fasta telenätet.

PTS presenterar analys av marknaden fram till 2015

2009-02-25 Rapporten "Bred och långsiktig analys för området elektronisk kommunikation" överlämnas i dag till regeringen.

PTS inbjuder branschen till en dag om framtiden

2009-02-23 På PTS marknadsdag lyfter vi blicken mot 2015 med fyra möjliga framtidsscenarier som utgångspunkt.

Beställning av hel ledning ska debiteras som enkel installation

2009-02-03 Operatörer som beställer hel ledning till hushållskunder av Telia Sonera ska endast betala för en enkel installation.

Inbjudan till dialog med PTS om omvärlds- och strategifrågor - 18 februari 2009

2009-01-27 Anmälan senast 7 februari.