Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Vilken operatör tillhör numret – ny tjänst från PTS

2009-10-01 Med den nya webbtjänsten från PTS kan du snabbt och enkelt ta reda på vilken operatör som ett visst nummer tillhör.

PTS vill se stabilare GTA-pris

2009-09-24 PTS klargör idag hur priset på grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) ska beräknas.

Uppdaterad hybridmodell för kostnadsorienterad ersättning

2009-09-24 PTS går idag ut på samråd med ett utkast till uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet för 2010.

Skyldighetsbeslut för tv i marknätet – EU-samrådet inleds

2009-09-17 Idag skickar PTS slutligt beslutsförslag för tv i marknätet på samråd med EG-kommissionen med flera.

PTS vill att flytt av telefonnummer ska gå snabbare

2009-09-03 Flytt av telefonnummer mellan olika teleoperatörer bör gå snabbare. Det framgår av en reviderad föreskrift som PTS nu skickar på remiss.

Skyldighetsbeslut för fasta nätet på EU-samråd

2009-09-01 Idag skickar PTS slutliga förslag på skyldigheter inom fasta nätet på EU-samråd.

Tele2 måste sänka termineringspris i mobilnät

2009-08-19 PTS förelägger idag Tele2 om att termineringspriset för röstsamtal i företagets mobilnät måste sänkas till högst 32 öre per minut senast den 24 augusti 2009.

Telefonförsäljare utger sig för att representera PTS

2009-08-12 Telefonikunder har den senaste tiden blivit uppringda av försäljare som påstår sig representera PTS. Försäljaren vill diskutera erbjudande om telefonabonnemang. Detta framgår av anmälningar som kommit in till PTS.

Skyldighetsbeslut för tv i marknätet – andra samrådet inleds

2009-07-06 Nu inleds det andra samrådet med operatörer avseende det reviderade beslutsförslaget gällande den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för tv i marknätet.

Tele2 ska sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2009-07-02 PTS underrättar Tele2 om att deras termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet måste justeras.