Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Skyldighetsbeslut för radio i marknätet – andra samrådet inleds

2009-10-13 Nu inleds det andra och sista samrådet med marknadens aktörer avseende beslutsförslaget gällande den svenska grossistmarknaden för distribution av analog ljudradio via marknät.

PTS ingriper inte mot Telia Soneras uppsägning av avtal

2009-10-09

Telia Sonera ska förbättra beställnings- och leveransrutiner för kopparaccess hel ledning

2009-10-07 PTS underrättar idag Telia Sonera om att beställningssystemen och de administrativa rutinerna vid försäljning av kopparaccess hel ledning behöver förbättras.

Vilken operatör tillhör numret – ny tjänst från PTS

2009-10-01 Med den nya webbtjänsten från PTS kan du snabbt och enkelt ta reda på vilken operatör som ett visst nummer tillhör.

PTS vill se stabilare GTA-pris

2009-09-24 PTS klargör idag hur priset på grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) ska beräknas.

Uppdaterad hybridmodell för kostnadsorienterad ersättning

2009-09-24 PTS går idag ut på samråd med ett utkast till uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet för 2010.

Skyldighetsbeslut för tv i marknätet – EU-samrådet inleds

2009-09-17 Idag skickar PTS slutligt beslutsförslag för tv i marknätet på samråd med EG-kommissionen med flera.

PTS vill att flytt av telefonnummer ska gå snabbare

2009-09-03 Flytt av telefonnummer mellan olika teleoperatörer bör gå snabbare. Det framgår av en reviderad föreskrift som PTS nu skickar på remiss.

Skyldighetsbeslut för fasta nätet på EU-samråd

2009-09-01 Idag skickar PTS slutliga förslag på skyldigheter inom fasta nätet på EU-samråd.

Tele2 måste sänka termineringspris i mobilnät

2009-08-19 PTS förelägger idag Tele2 om att termineringspriset för röstsamtal i företagets mobilnät måste sänkas till högst 32 öre per minut senast den 24 augusti 2009.