Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS marknadsdag 2010 – tyck till om innehållet!

2009-11-19 Boka in den 17 mars 2010 för PTS marknadsdag.

Telia Sonera får ta ut fullt pris för nummerportering

2009-11-11

PTS inleder tillsyn mot Tele2

2009-11-04 PTS kommer att inleda tillsyn mot Tele2 på grund av den omfattande störning som i dag drabbade företagets GSM- och 3G-kunder i hela landet.

Telia Sonera ska fortsätta leverera abonnentuppgifter digitalt

2009-10-21 PTS förelägger idag Telia Sonera att lämna ut abonnentuppgifter i digitalt format.

PTS avslår Telia Soneras begäran om tvistlösning

2009-10-21 PTS har idag beslutat att avslå Telia Soneras begäran om tvistlösning i frågan om företagets rätt till samtrafikersättning av Telenor.

Konsumenter bör få bättre information om telepriser

2009-10-15 Teleoperatörer bör tydligt informera om samtals­priser, öppnings­avgifter och debiterings­intervall. Det säger PTS allmänna råd.

Så bör operatörer informera om villkorsförändringar

2009-10-15 Abonnenter bör få tydlig information om avtalsvillkoren för en telefoni- eller Internettjänst förändras. Det säger PTS allmänna råd.

Skyldighetsbeslut för radio i marknätet – andra samrådet inleds

2009-10-13 Nu inleds det andra och sista samrådet med marknadens aktörer avseende beslutsförslaget gällande den svenska grossistmarknaden för distribution av analog ljudradio via marknät.

PTS ingriper inte mot Telia Soneras uppsägning av avtal

2009-10-09

Telia Sonera ska förbättra beställnings- och leveransrutiner för kopparaccess hel ledning

2009-10-07 PTS underrättar idag Telia Sonera om att beställningssystemen och de administrativa rutinerna vid försäljning av kopparaccess hel ledning behöver förbättras.