Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS marknadsdag 16 mars – bredband i fokus

2011-02-08 PTS bjuder in till årets marknadsdag på Berns i Stockholm.

Faxen – en trotjänare som fortfarande är i tjänst men som inte är oersättlig

2011-01-26 En Internetuppkoppling räcker för att ersätta faxens funktionalitet.

PTS bjuder in till operatörsmöte med anledning av det pågående samrådet om LRIC-metoden för det fasta nätet

2011-01-25 Anmälan och frågor senast 3 februari 2011.

Inbjudan till seminarium om utkast till reviderad kalkylmodell för mobilnät

2011-01-19 Anmälan senast 3 februari 2011.

Telebolag slarvar med kostnadsfria spärrtjänster

2011-01-19 Telebolagen Com Hem, Telia och E-phone uppfyller inte lagens krav på kostnadsfria spärrtjänster. Det anser PTS.

Modellspecifikation för mobil LRIC klar

2011-01-18 Ta del av modell­specifikationen och PTS kommentarer.

Telia Sonera ska utöka sitt fibererbjudande mot grossistkunder

2010-12-17 PTS underrättar Telia Sonera att företaget ska justera sitt erbjudande så att det motsvarar de skyldigheter företaget har.

PTS kommentarer på samrådsyttranden om modellspecifikation för mobil LRIC publiceras i januari

2010-12-16 PTS planerar att publicera kommentarer på inkomna samrådsyttranden om modellspecifikation för mobil LRIC den 15 januari 2011.

EU-kommissionen samråder om internationell roaming

2010-12-09 EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd om regleringen av internationell roaming inom EU. Näringslivet, myndigheter och konsumenter kan nu lämna förslag på förändrade regler.

PTS tar bort reglering inom hyrda förbindelser

2010-12-09 Beslutet innebär att den sista konkurrensregleringen på slutkundsnivå försvinner.