Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Telebolag slarvar med kostnadsfria spärrtjänster

2011-01-19 Telebolagen Com Hem, Telia och E-phone uppfyller inte lagens krav på kostnadsfria spärrtjänster. Det anser PTS.

Modellspecifikation för mobil LRIC klar

2011-01-18 Ta del av modell­specifikationen och PTS kommentarer.

Telia Sonera ska utöka sitt fibererbjudande mot grossistkunder

2010-12-17 PTS underrättar Telia Sonera att företaget ska justera sitt erbjudande så att det motsvarar de skyldigheter företaget har.

PTS kommentarer på samrådsyttranden om modellspecifikation för mobil LRIC publiceras i januari

2010-12-16 PTS planerar att publicera kommentarer på inkomna samrådsyttranden om modellspecifikation för mobil LRIC den 15 januari 2011.

EU-kommissionen samråder om internationell roaming

2010-12-09 EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd om regleringen av internationell roaming inom EU. Näringslivet, myndigheter och konsumenter kan nu lämna förslag på förändrade regler.

PTS tar bort reglering inom hyrda förbindelser

2010-12-09 Beslutet innebär att den sista konkurrensregleringen på slutkundsnivå försvinner.

PTS bjuder in till operatörsmöte angående prismetoden

2010-11-02 Mötet äger rum måndag 15 november 2010. Anmälan senast 11 november.

PTS marknadsdag 2011 - bidra gärna med ämnesförslag

2010-11-01 Boka in 16 mars 2011 för PTS marknadsdag.

Inbjudan till operatörsmöte och samråd kring kalkylräntan (WACC) för mobil LRIC

2010-10-27 Anmälan senast 12 november 2010.

PTS granskar Telia Sonera efter avbrott

2010-09-29 PTS inleder tillsyn mot Telia Sonera på grund av det avbrott som igår drabbade företagets kunder.