Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS förelägger Tele2 att sänka termineringspriser för mobilsamtal

2011-07-13 PTS förelägger Tele2 om att företagets termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet ska sänkas till högst 21 öre per minut.

Tele2 ska sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2011-07-08 PTS underrättar Tele2 om att företagets termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet ska sänkas till högst 21 öre per minut.

Branschinformation om kostnadsorienterad prissättning efter kammarrättsdomar

2011-07-01 Eventuella tvister mellan operatörer kan lösas civilrättsligt eller genom begäran om tvistlösning hos PTS.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser i sitt fasta nät

2011-07-01 PTS förelägger i dag Telia Sonera att sänka priset för samtrafik i det fasta nätet.

Konsumenter får rätt till mer information i avtal om abonnemang

2011-06-30 Konsumenter får rätt till mer information i avtal om abonnemang

Lagändringar för bättre konkurrens och säkerhet

2011-06-30 Den 1 juli träder ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) i kraft.

Sänkta priser när du ringer inom EU

2011-06-29 Den 1 juli 2011 sänks åter igen eurotaxan, det pristak för att ringa och ta emot mobilsamtal som EU och vissa andra länder tillämpar.

Informationsmöte om lagändringar

2011-06-28 Kommunikationsmyndigheten PTS välkomnar alla operatörer till ett informationsmöte om de nya reglerna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

Lägre priser för samtrafik i mobila nät ska öka konkurrensen

2011-06-22 Det nya priset för mobil samtrafik mellan operatörerna blir 21 öre från 1 juli 2011.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser i sitt fasta nät

2011-06-14 Enligt PTS underrättelse har Telia Sonera två veckor på sig att sänka priserna.