Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Informationsmöte om lagändringar

2011-06-28 Kommunikationsmyndigheten PTS välkomnar alla operatörer till ett informationsmöte om de nya reglerna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

Lägre priser för samtrafik i mobila nät ska öka konkurrensen

2011-06-22 Det nya priset för mobil samtrafik mellan operatörerna blir 21 öre från 1 juli 2011.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser i sitt fasta nät

2011-06-14 Enligt PTS underrättelse har Telia Sonera två veckor på sig att sänka priserna.

PTS fastställer prismodell för fasta nät

2011-05-26 Nya priser ska ge goda förutsättningar för konkurrens och nätutbyggnad i hela landet.

Inbjudan till operatörsmöte om prisreglering för mobila nät

2011-05-20 PTS har inlett ett samråd med EU-kommissionen om prisregleringen på marknaden för mobil samtalsterminering.

PTS samråder prisreglering i mobila nät med EU-kommissionen

2011-05-17 PTS föreslår att priserna för mobil samtalsterminering ska sänkas från dagens 26 öre till 21 öre från den 1 juli 2011.

PTS uppdaterar föreskrifter

2011-05-10 PTS har uppdaterat föreskrifterna om LRIC-metoden för beräkning av kostnads­orienterad prissättning.

Inbjudan till Berec-förmöte och workshop om nätneutralitet

2011-04-29 Möte för operatörer 18 maj. Anmälan senast 10 maj.

Oseriös telefonförsäljning drabbar konsumenter och företag

2011-04-18 Under 2010 ökade klagomålen från allmänheten till PTS.

PTS samråder prisreglering i fasta nät med EU-kommissionen

2011-04-12 Reglerna ska ge goda förutsättningar för konkurrens och bredbandsutbyggnad.