Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Trygghetslarmstjänster behöver moderniseras med digital teknik

2012-03-28 PTS har låtit analyserat den svenska marknaden för trygghetslarm.

Inbjudan till aktörsmöte 4 april angående utfallet av PTS pristillsyn över fiberbaserade produkter och tjänster på NIT-marknaden

2012-03-21 Anmälan senast 27 mars 2012.

PTS bjuder in till informationsmöte om revidering av kalkylmodell

2012-03-13 Ett inledande informations­möte för marknadens aktörer 22 mars 2012.

PTS inleder samråd kring nya konkurrensbeslut

2012-03-05 Lämna synpunkter på detta första samråd senast 2 april.

Nya krav ska stärka användarnas rättigheter på integritetsområdet

2012-02-24 Sedan 1 juli 2011 är operatörerna skyldiga att rapportera integritetsincidenter och avbrott till PTS. Nu tydliggör PTS regelverket genom nya föreskrifter.

PTS förelägger Telia Sonera att sänka priser för tillträde till kopparnätet

2012-02-21 PTS förelägger Telia Sonera att sänka priserna på grossist­produkterna hel och delad ledning samt bitströms­tillträde via koppar­nätet.

Inbjudan till workshop om nya föreskrifter om avtal och konsumentinformation

2012-02-15 PTS välkomnar alla operatörer till en workshop om hur informationen till konsumenter kan förbättras.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser i sitt fasta nät

2012-02-01 PTS förelägger Telia Sonera om att företaget ska sänka priset för samtrafik i sitt fasta nät.

Samhällsviktiga användare bör få förtur i mobilnäten vid kriser

2012-01-19 Det bör införas funktioner i mobilnäten som gör det möjligt att prioritera samhällsviktiga användares kommunikation vid krisläge. Det föreslår PTS.

PTS granskar Dagmars påverkan på telenäten

2012-01-11 PTS granskar hur sektorn för elektronisk kommunikation påverkades av och agerade i samband med stormen Dagmar.