Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Telia Sonera ska justera priser på tillträde till kopparnätet

2012-01-02 PTS underrättar Telia Sonera om att myndigheten har skäl att tro att priserna på grossistprodukterna hel och delad ledning samt bitströmstillträde via kopparnätet inte baseras på företagets kostnader.

Andra samråd av regler som underlättar utbyggnaden av trådlösa bredbandsnät

2011-12-16 PTS vill öka konkurrensen inom hyrda förbindelser och svartfiber.

Inbjudan till aktörsmöte angående PTS tillsynsrapport för 2011 - tillsyn NIT och BIT

2011-12-02 Anmälan senast 12 december 2011.

Telia Sonera tydliggör prissättning av nätinfrastrukturtillträde

2011-11-30 Ett dokument från Telia Sonera underlättar för andra operatörer.

Tvistlösningsbeslut ger Tele2 lägre samtrafikavgifter

2011-11-24 PTS har beslutat att Tele2 ska betala lägre avgifter till Telia Sonera för fast samtrafik. Beslutet gäller för perioden 31 januari-25 maj 2011.

PTS öppnar upplysningstjänst för dem som berörs av förändringarna i det fasta telenätet

2011-11-21 Idag öppnar PTS upplysningstjänst, dit konsumenter som berörs av Telias förändringar i det fasta telenätet kan vända sig för att få råd och vägledning.

PTS marknadsdag 2012 - bidra gärna med ämnesförslag

2011-11-11 Boka in onsdagen den 14 mars 2012 för PTS marknadsdag.

Krisövning ska stärka samverkan i telekomsektorn

2011-11-09 Just nu genomförs krisövningen Telö 11.

Inbjudan till hearing om fyra SMP-marknader

2011-11-08 Hearing 12 december 2011 på PTS.

Flexibel bindningstid kräver tydlig information

2011-11-04 PTS avslutar tillsyn om abonnemangsavtal med flexibel bindningstid.