Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Ny strategi ska stärka telekommunikationer vid kris och höjd beredskap

2017-01-20 Sektorn för elektronisk kommunikation måste förbereda sig för att hantera alla typer av händelser.

PTS marknadsdag äger rum den 20 april

2016-12-19 Boka in dagen i din kalender!

Marknaden för fasta telefonitjänster avregleras

2016-12-15 Skälet är att marknaden utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens.

Arbetet mot oseriös försäljning utökas

2016-12-06 Operatörers handlingsplan omfattar nu all försäljning

Samråd med EU om marknaden för fast samtalsterminering

2016-11-22 EU-kommissionen ska ha inkommit med svar senast den 19 december 2016.

Samråd med EU-kommissionen om avreglering av marknaden för fasta telefonitjänster

2016-10-25 PTS har i dag inlett samråd med EU-kommissionen om marknaden för fasta telefonitjänster.

God tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige

2016-10-20 Tillgången till telefoni och grundläggande internet är god visar en ny rapport från PTS.

Klagomål relaterade till nummerfrågor vanligast

2016-10-20 PTS redovisar konsumentklagomålen för tredje kvartalet 2016.

PTS samråder förslag till beslut för marknaden för fast samtalsterminering

2016-10-19 PTS har utarbetat förslag till beslut för marknaden för fast samtalsterminering och efterfrågar nu marknadens synpunkter.

Konsumentdag om telekom bjuder på späckat program

2016-10-05 Programmet för PTS och Telekområdgivarnas konsumentdag om telekom är nu klart.