Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

I dag är det 112-dagen

2013-02-11 I dag uppmärksammar vi att nödnumret 112 gäller i hela Europa.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser i sitt fasta nät

2013-02-07 PTS förelägger nu företaget att hålla kostnadsorienterade priser.

PTS vill ha tydligare avtal för telefoni och bredband

2013-01-23 Operatörerna måste bli bättre på att förklara för konsumenterna vad som verkligen ingår när man köper telefoni och bredband. PTS har nu skickat förslag till nya regler på remiss.

Telia Sonera ska sänka samtrafikpriser i sitt fasta nät

2013-01-02 Om Telia Sonera inte har justerat priserna senast den 17 januari 2013 kan PTS förelägga företaget.

Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn för andra halvåret 2012 av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

2012-11-29

Elavbrott och stormar hot för telesektorn och postsektorn

2012-11-16 PTS har analyserat risker och hot för telesektorn och postsektorn.

PTS bjuder in till seminarier för att stärka samverkan mellan el- och telesektorn

2012-11-08 PTS och Svenska Kraftnät bjuder in till en serie regionala el- och teleseminarier. Sista anmälningsdag till seminarierna är den 30 november.

Så ska operatörerna skydda uppgifter som lagras för brottsbekämpande ändamål

2012-11-07 PTS har beslutat om föreskrifter och allmänna råd kring hur operatörer ska skydda trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål.

Nya regler för samtrafik och fast tillträde träder i kraft 1 juli 2013

2012-11-05 Föreskriftsarbete under hösten och våren innebär att nya skyldighetsbeslut, och prisreglering av samtrafik kommer att träda i kraft 1 juli 2013.

PTS granskar avbrotten i TeliaSoneras bredbandstelefoni

2012-10-31 TeliaSoneras bredbandstelefonikunder har under hösten drabbats av två stora driftstörningar på kort tid. Nu har PTS inlett tillsyn mot bolaget.