Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Fortsatt stöd till dem som berörs av förändringarna i det fasta telenätet

2012-09-28 PTS upplysningstjänst förlängs till 30 september 2013.

Grossistoperatörer inom fast telefoni bör förbättra kundhanteringen vid övergången till trådlös teknik

2012-09-06 PTS har undersökt rutinerna hos operatörer som återförsäljer telefonabonnemang.

PTS förelägger Tele2 att sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2012-07-05 Priset får i genomsnitt högst uppgå till 15 öre per minut, enligt PTS föreläggande.

Ny marknadsstatistik bekräftar Nordens styrka inom elektronisk kommunikation

2012-07-04 PTS publicerar i dag en databas med 2011 års statistik från de fem länderna

Svenskarna pratigast i Norden under 2011

2012-07-04 Svenskarna pratar mest i telefon i Norden, danskarna är flitigast sms:are, medan finländarna toppar användningen av mobildata per person.

Tele2 ska sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2012-07-02 PTS underrättar företaget om att priset får uppgå till högst 15 öre per minut.

PTS Dagmarutredning visar på utvecklingsområden

2012-06-29 Sektorn för elektronisk kommunikation kunde hantera och motstå störningar som uppstod i samband med stormen Dagmar. Men det finns också områden som kan utvecklas.

Sänkta priser för surf inom EU

2012-06-26 Nu sänks priset för att använda mobila datatjänster inom EU. Priset för att ringa och ta emot samtal samt att skicka sms sänks också.

15 öre nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät

2012-06-25 Priset gäller från 1 juli 2012, enligt den prisrekommendation PTS publicerar i dag.

PTS presenterar treårig strategi för robust kommunikation

2012-06-21 I arbetet med robust kommunikation kommer PTS de närmaste tre åren bland annat inrikta sig på att öka samarbetet med andra berörda sektorer och aktörer.