Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

9 öre nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät

2013-06-25 PTS har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i en prisrekommendation på 9 öre per minut. Det nya termineringspriset för mobilnät gäller från och med den 1 juli 2013.

PTS publicerar rapport om bredbandstillsynen under första halvåret

2013-06-18 Myndigheten har fokuserat på pristillsyn av kopparbaserade grossistprodukter.

Undvik hög räkning efter semestern

2013-06-17 Vad bör du tänka på när du ringer eller surfar utomlands? Konsumentverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna tipsar inför semestern.

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter på införande av särkostnad

2013-06-12 Skriftliga synpunkter lämnas till PTS senast 28 juni 2013.

Nya regler ska främja konkurrensen

2013-06-10 Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag beslutat om konkurrensfrämjande reglering på fyra av de marknader som myndigheten analyserar.

PTS hämtar in synpunkter på införande av särkostnad

2013-05-31 PTS planerar att hämta in synpunkter från vecka 24.

Inbjudan till informationsmöte under pågående samtrafiktvister hos PTS med anknytning till de s.k. fotnotsdomarna från 2011

2013-05-29 Anmäl dig till PTS informationsmöte senast onsdag 5 juni kl 12.00.

PTS avbryter EU-samråd av marknad för samtalsterminering i fasta nät

2013-05-23 PTS återkallar samråd efter invändingar från EU-kommissionen.

Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn för första halvåret 2013 av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

2013-05-22 Anmälan senast 5 juni 2013.

Nya termineringspriser för röstsamtal i mobilnät på EU-samråd

2013-05-21 PTS prisrekommendation visar på ett termineringspris på 9 öre per minut.